Tildeling av PVS-fondet våren 2020

I vår fikk PVS-fondet inn hele 277 søknader. Blant mange fine ideer og tiltak ble det
besluttet å fordele 30.000 kr mellom to ulike søkere: FAU ved Samnanger barneskule
og Svelvik Idrettsforening ved Svelvik E-Sport.

FAU ved Samnanger barneskule får tildelt 20.000 kr til å bedre uteområdet ved skolen.
Per dags dato har skolen et dårlig leketilbud for barna utendørs. PVS-fondets bidrag skal gå til innkjøp av lekeapparat som både yngre- og eldre elever kan benytte seg av. Vi håper midlene kan bidra til skape et godt miljø for lek og uteaktiviteter på skolen.

Svelvik Idrettsforening ved Svelvik E-Sport får tildelt 10.000 kr til datamus, tastatur og headset. Svelvik E-sport ble stiftet i februar 2020, med mål om å flere barn og ungdom til å delta i organisert idrett. De ønsker å legge til rette for organiserte treninger under trygge omstendigheter. Treningene består av både fysisk- og psykisk trening, der barn og unge jobber med strategi og teori. Fokusområdet deres er nettvett og trygghet på digitale arenaer. Vi håper midlene kommer godt med, og at de kan bidra til å skape gode verdier og et felleskap for barn og unge.

Gratulerer til begge vinnerne!! 😀

Kjenner du til en gruppe barn og unge som kunne hatt nytte av litt ekstra tilskudd? Les mer om søknadskriterier, og søk elektronisk her.

Neste frist for å søke er 1. desember. Alle som har søkt tidligere og ikke fått tildelt midler, oppfordres sterkt til å søke igjen.

Publisert i Aktuelt, Fondet og tagget , .