PVS-fondet

Formål

 • Å gi barn som trenger det lille ekstra en enda bedre hverdag
 • Å fremme de gode opplevelsene i hverdagen til barn
 • Å gjøre det enklere for en virksomhet å kunne investere i nødvendig utstyr eller verktøy

Hvem kan få støtte

 • Barnehage
 • Skole
 • SFO
 • Annen virksomhet som jobber direkte med barn; for eksempel idrettslag, korps, danseverksteder og lignende

Hva skal støtten gå til

 • Støtten skal gå til innkjøp av fysisk utstyr eller verktøy som barn direkte kan bruke alene eller sammen med voksne. Eksempler kan være: inne- og uteleker, plantekasser, utstyr til idrett, friluft eller andre aktiviteter, osv..
 • Turer/opplevelser og arrangement som kan skape gode minner og lærdom. Eksempler kan være treningsleir, kurs, forstillinger og lignende

Vi støtter ikke

 • Virksomheter i utlandet
 • Kostnader til ordinær drift eller vedlikehold
 • Utstyr til ansatte

Søknad må inneholde

 • En kort tekst der behovet beskrives
 • Beløpet det søkes om (opp til 25.000,- i halvåret)
 • En god begrunnelse for å motta støtten
 • Hvor mange barn får glede av støtten?
Søknadsskjema

Ditt navn og organisasjonsnavn

Din e-post

Bekreft e-post

Søknadstekst

Legg ved fil om du vil