PVS-fondet

Formål

 • Å gi barn som trenger det lille ekstra, en enda bedre hverdag
 • Å fremme de gode opplevelsene i hverdagen til barn
 • Å gjøre det enklere for en virksomhet å kunne investere i nødvendig utstyr eller verktøy

Hvem kan få støtte

 • Barnehage
 • Skole
 • SFO
 • Andre virksomheter som jobber direkte med å fremme gode opplevelser for barn og unge

Hva skal støtten gå til:

 • Innkjøp av fysisk utstyr eller verktøy som barn kan bruke alene eller sammen med voksne (f.eks. inne- og uteleker, plantekasser, frilufts-/idrettsutstyr m.m), eller:
 • Turer, opplevelser eller lignende arrangement som kan skape gode minner og lærdom for barn og unge (f.eks. treningsleir, kurs, forstillinger, m.m.)

Vi støtter ikke

 • Virksomheter i utlandet
 • Kostnader til ordinær drift eller vedlikehold
 • Utstyr til ansatte

Søknad må inneholde

 • En kort tekst der behovet beskrives
 • Beløpet det søkes om (opp til kr 30 000)
 • En god begrunnelse for å motta støtten
 • Ca. antall barn/unge som får glede av støtten
 • Kreativitet i søknaden belønnes 🙂 Det er mulig å laste opp vedlegg.
Søknadsskjema

Ditt navn og organisasjonsnavn

Din e-post

Bekreft e-post

Søknadstekst

Legg ved fil om du vil