Tildeling av PVS-fondet våren 2023

Denne våren har PVS-fondet fått inn 111 søknader. Mange flotte tiltak og ideer er sendt inn, og etter nøye gjennomgang har vi besluttet å fordele 30.000 kr mellom to søkere: Frilager Nord-Jæren og Kampen skole.

Vinnerne av PVS-fondet denne våren: fra venstre: frilager og Kampen

PVS-fondet deler ut 30 000 kr denne våren

Frilager Nord-Jæren tildeles 20.000 kr til prosjektet “Varme barn leker best”. De jobber for å inkludere barn og unge med lavinntektsutfordringer, slik at alle skal få tilgang til gode friluftsopplevelser.

 

Prosjektet er rettet mot barn i barnehagealder og skal være et aktivt forebyggende tiltak som fremmer inkludering og forhindrer utenforskap. I samarbeid med kommuner og barnehager, leverer de vinter- og vårdresser til familier som søker om redusert foreldrebetaling. Daglig ledere i barnehager melder behov til Frilager som tar seg av levering, henting og vedlikehold. De er opptatt av bærekraft og gjenbruk, og har et mål om at en dress skal vare tre sesonger. Dressene kan tas med hjem og brukes på fritiden. Dette gjør at barna har mulighet til leke utendørs på ettermiddager og i helger. Noe som fremmer gode opplevelser i hverdagen. De har som mål å kunne tilby dette til alle barn i de 11 kommunene de samarbeider med. 

 

Kampen skole tildeles 10.000 kr til etablering av avdeling “Villa Kampen”, et sanserom tilrettelagt for elever med autismespekterforstyrrelse og alle elever på skolen som kan få glede av rommet.

Dette skal være et sted uten krav og forventninger som kan bidra til trygghet, mestring og tilhørighet hos elever. I den nyetablerte fasen har de et lite rom der de har klart å skape trygghet, mestring, lek og felles opplevelser sammen med klassekamerater. Det er flere elever som har behov for pauser og sansestimulering - og skolen opplever at rommet fylles med elever. Med mangel på utstyr ønsker vi å bidra til at de kan bygge videre på de gode resultatene i fremtiden. 

 

Gratulerer til vinnerne! 

 

Har du kjennskap til en gruppe barn eller unge som trenger det lille ekstra, der vi kan bidra til å fremme gode opplevelser? Les mer om søknadskriterier, og søk elektronisk her. Neste frist for å søke er 1. desember. Alle som har søkt tidligere og ikke fått tildelt midler, oppfordres sterkt til å søke igjen. 

 

Publisert i Aktuelt og tagget , , , , , , .