Hilde Krogh forteller hvordan PVS jobber med faglighet

Hilde Krogh er avdelingsleder for PVS Trondheim.  

For 23 år siden utdannet hun seg som barnehagelærer og har flere års erfaring som avdelingsleder i barnehage. Hun har i tillegg videreutdanning i spesialpedagogikk og veiledningskompetanse, hvor hun blant annet er sertifisert foreldreveileder. Hilde og har jobbet innenfor begge fagområdene, og har hatt et stort engasjement innenfor bransjen.  

Etter 10 år i barnehagesektoren, gjorde hun et karriereskifte hvor hun startet opp som koordinator i et småbarnstiltak. Her gjorde hun et viktig arbeid for sårbare familier i Trondheim. 

Startet PVS Trondheim 

I 2015 var Hilde med å etablere PVS sin avdeling i Trondheim. I 2018 ble hun avdelingsleder, hvor hun blant annet får brukt sitt engasjement og sin faglighet innenfor bemanning hos barnehager og skoler. 

Hun forteller at hun tror de har fått sin posisjon i markedet på bakgrunn av nettverk. Da hun selv har jobbet mange år som barnehagelærer, har hun mange bekjentskaper i bransjen. Når en kunde får kjennskap til PVS og prøver en av våre medarbeidere, får vi muligheten til å vise vår kompetanse og seriøsitet. Dette vil ofte føre til flere oppdrag hos kunden på grunn av den kvaliteten og servicen vi så hardt jobber for. 

 

PVS kompetanse og erfaring 

Hilde opplever ofte at kundene tar i bruk hennes kompetanse på bakgrunn av den faglige bakgrunnen hun har fra bransjen. Dette skaper ofte gode samtaler og diskusjoner rundt flere viktige temaer som rører seg i et samfunnsperspektiv. Et dagsaktuelt tema som går igjen nå, er bemanningsutfordringer og mangel på barnehagelærere og pedagogisk personell. Hun føler at kundene setter pris på hennes faglige perspektiver, og at vi evner å sette oss inn i hvordan mangel på personell påvirker barnehage- og skolehverdagen. 

 

I tillegg har vi bred kompetanse og ulik faglig bakgrunn på teamet, noe som gjør oss tverrfaglig og kompetente til å yte vårt beste for både våre kunder og utleide medarbeidere.  

Vi får ofte tilbakemeldinger på at det er en stor fordel at vi jobber innenfor et spesifikt fagfelt. Vi innehar dermed en bred kompetanse og faglig forståelse. Det er også derfor mange velger PVS som sin samarbeidspartner da de har tillitt til vårt viktige arbeid. 

De ser blant annet at vi er kvalitetsbevisste i vår rekrutteringsprosesse, noe som medfører kvalitet i alle ledd og ikke minst gode medarbeidere som skal bistå kundene.  

 

Gode kandidater 

Når vi ser etter en kandidat til våre kunder, er hovedfaktoren motivasjon. Det er ytterst viktig at man har et stort engasjement for å jobbe med barn og unge. Vi har et viktig samfunnsoppdrag, hvor vi er en viktig brikke for å avhjelpe de bemanningutfordringene kundene våre står i.  

Videre forteller Hilde at de “slukker branner” hver dag, men at det også er viktig å skape muligheter for sine medarbeidere. Vi tilbyr stor fleksibilitet, under eksempelvis et studieløp, og for mange kan dette være en relevant erfaring innenfor egen studieretning. Vi er til for de som ønsker å jobbe med barn og unge, sier Hilde.  

 

Noen av våre ansatte har også funnet ut, etter å ha jobbet i PVS, at de ønsker å satse videre innen en pedagogisk retning. Dette er utrolig gøy, da vi også legger til rette for engasjement og flere potensielle ansatte i bransjen, noe det er et stort behov for.  

 

En del av våre medarbidere har også fått tilbud om fast ansettelse hos kundene våre. Dette er alltid utrolig hyggelig, ikke bare fordi det er en tillitserklæring til oss og våre ansatte, men at vi også er med å skaper nye arbeidsplasser. Hilde syntes det er hyggelig å bli oppringt fra en tidligere medarbeider, som nå er blitt en del av teamet hos kunden. Dette viser at de er godt fornøyd med det arbeidet vi legger ned og omdømmet vi har klart å skape.  

Noe vi hele tiden etterstreber, er å være en attraktiv arbeidsgiver som det snakkes godt om, forteller Hilde. 

 

Samfunnsdebatt
Hun legger ikke skjul på at det er en krevende samfunnsdebatt omkring vikarer, mangel på arbeidskraft og høyt fravær. Kundene våre er derfor helt avhengig av å få help, for å i det hele tatt kunne ha åpne barnehager. Hilde håper og tror at kundene ser verdien av den jobben de gjør og brenner sånn for. Til tross for at det tidvis kommer inn nye og ukjente vikarer, som de må bli kjent med, er vikarene en stor ressurs som gjør en enormt viktig jobb. 

 

Yter den servicen de kan  

Når en kunde ringer, er de ofte fortvilet over de bamanningsutfordringene de står i. Da er det viktig at vi møter dem på telefonen, med god kommunikasjon og dialog. Vi er ydmyk og imøtekommende, og ikke minst er det viktig at vi viser forståelse for hverdagen de står i. Oppfølging, og det å være påkoblet er noe vi mener er svært viktig, sier avdelingslederen.

 

I tillegg veklegger vi å yte rask og god service til kundene våre. Dessverre har vi ikke alltid mulighet til å hjelpe, og da er det viktig med tydelig og god kommunikasjon rundt dette. Det er alltid trist å skulle si nei til en kunde, men dette er hverdagen vi står i. En annen viktig del av arbeidet vårt, er at vi også drar på besøk for å følge opp og si hei. Vi vet at det er en hektisk hverdag i barnehagene, men jeg opplever likevel at kundene setter pris på at vi av og til er ute og besøker dem. Det at vi ser og forstår kunden er viktig for oss, sier Hilde. 

 

En ny type arbeidstaker 

Vi ser at det er en endring i dagens arbeidstaker. De har andre krav og forventninger enn det vi kanskje opplevde for en del år siden. De ønsker blant annet mer fleksibilitet og tilpasning. Vi er god på endringskompetanse i teamet og ser at vi også må tilpasse oss de krav og forventninger som stilles. En faktor for suksess er at vi har fornøyde medarbeidere som trives hos oss i PVS.  

Vi jobber altså aktivt med Employer branding og ser på hva vi kan gjøre for å være en attraktiv arbeidgiver som medarbeiderne våre blir værende hos. 

 

Krav til kandidater 

Det viktigste for oss i PVS, er at våre kunder får vikarer som kan gjøre en forskjell og yter en god jobb for barn og unge. Det kan til tider være fristende å fire på kravene for kvalitet og kvantitet hva gjelder kandidater, nettopp for å møte behovet til barnehagene og skolene, som så sårt trenger hjelp. Men det vi har lært etter så mange år i bransjen, er at dette ikke vil gagne oss på sikt. Vi ønsker alltid å sende kvalifisert personell til alle våre kunder, nettopp fordi de forventer kvalitet og seriøsitet fra en leverandør som beskriver seg selv om ledende innen pedagogisk personell. Dette er noe vi fortsatt skal jobbe hardt for å ivareta.  Vi er opptatt av å ha et langsiktig perspektiv og beholde alle de gode kundeforholdende vi har, forteller Hilde. 

 

Glad i jobben sin 

Avslutningsvis forteller Hilde at hennes fagbakgrunn sitter i ryggraden. Til tross for at hun ikke lenger jobber i barnehage, brenner hun forstsatt for barn og unge og det å skape den beste hverdagen for alle. I tillegg mener hun at vi også har et viktig mandat overfor våre ansatte.

 

Det å skape en mulighet i arbeidslivet, som også kan gå over til faste ansettelser for noen, er en veldig god følelse. Hilde anser seg selv som heldig som får lov til å jobbe med noe så meningsfullt. Det å være en bidragsyter i et samfunnsperspektiv både for våre medarbeidere og den hjelpen vi kan bistå med til alle våre kunder, er det hun liker aller best med jobben. 

 

Publisert i Aktuelt og tagget , , , , , , .