om oss: Pedagogisk VikarSentral AS
Organisasjonen

Konseptet Pedagogisk VikarSentral ble startet i Bergen i 2004 av tre nyutdannede pedagoger fra Lærerhøyskolen. Grunntanken bak bedriften var å ta tak i problemene som mange inspektører og ledere i opplæringssektoren slet med i forhold til å få tak i nok kompetent arbeidskraft. Den positive erfaringen fra Bergen har etter hvert resultert i åpningen av nye kontorer i flere byer. I dag har PVS kontor i alt fem norske byer: Bergen, Oslo, Stavanger, Tromsø og Trondheim. De fleste ansatte i administrasjonen til PVS har selv pedagogisk utdannelse, eller øvrig relevant erfaring som gjør dem spesielt kvalifiserte til å lete etter gode pedagoger. Pedagogisk VikarSentral er eid av fire personer som innehar roller i den daglige driften.

Nøkkelinformasjon fra Brønnøysundregistrene finner du her

Verdier og mål

PVS har som mål å være nisjens beste aktør. Vi gjør det vi kan for å være imøtekommende, entusiastiske og tilstede med tid og kompetanse for at både våre kunder og vikarer skal føle seg hørt og ivaretatt. Samtidig er det meget viktig for oss og alltid huske på hvem som er viktigst å ta vare på i en hektisk hverdag, nemlig barna!