Hvem er vi?

Vi er landets ledende bemanningsløsning for pedagoger

Pedagogisk VikarSentral AS (org. nr. 986 550 909) , forkortet PVS, er et norsk, kvalitetsbevisst bemanningsbyrå som har skole og barnehage som sitt fokusområde. PVS ble etablert i Bergen i 2004 av tre nyutdannede lærere med ambisjoner om å gi barn og unge det lille ekstra. I dag leverer PVS tjenester over hele landet, med avdelingskontor i Bergen, Kristiansand, Oslo, Stavanger, Tromsø og Trondheim. Ansatte i PVS-administrasjonen har stor faglig bredde og samtlige har utdanning og/eller erfaring med arbeid med barn og unge.

 

Våre tjenester

Med vår kompetanse og erfaringen er vi godt rustet til å bistå deg med hverdagens bemanningsutfordringer. Vi er i utvikling og tilbyr stadig flere produkter og tjenester tilpasset våre kunders behov.

Innleie

Vi leverer vikarer over korttid og langtid til skoler og barnehage i alle de største byene i Norge m/omegn. Enten du trenger vikar til enkeltdager eller over lengre tid, vil PVS hjelpe deg med ditt behov. Dersom du bestiller vikar til samme dag opererer vi med responstid på 5-10 minutter. Samtidig er det viktig for oss å bli kjent med nettopp deg som kunde og dine konkrete behov. Send en uforpliktende forespørsel til ditt nærmeste avdelingskontor for mer info om pris, prosedyre og våre kvalitetssikringsmetoder, eller legg inn e-bestilling med noen få tastetrykk her.

Alle våre vikarer som er godkjent for bemanning har vært gjennom følgende:

  • Intervju/gruppeintervju (opptil 2,5-3 timers varighet)
  • Referansesjekk x 2
  • Underskrevet arbeidsavtale herunder arbeidsinstruks/personalhåndbok
  • Underskrevet taushetserklæring
  • Fremvist gyldig politiattest
  • Gjennomført nettbasert Assistentprøve (dersom aktuelt)

Rekruttering

PVS har lang erfaring med å rekruttere personell til barnehage og skole.
Vi bistår deg i ansettelse av de mest passende kandidatene til en svært gunstig og konkurransedyktig pris. Vi kan hjelpe til med hele eller deler av rekrutteringsprosessen. Gjennom utprøvde behovsanalyser, bredt faglig nettverk, DNV-sertifiserte personlighetstester og grundige rapporter står vi godt rustet til å gjennomføre en solid rekruttering og finne den riktige personen til din virksomhet. Rekrutterer i PVS har både innsikt i dine hverdagslige, bransjespesifikke utfordringer og inngående kunnskap om å finne rett person til rett plass på rett måte. Les mer om rekrutteringsprosessen her.

Kurs

Vi tilbyr diverse kurs for våre ansatte og kunder. Vi oppfordrer særlig å benytte seg av vårt tilbud om nettbasert kurs i barne- og ungdomsarbeiderfaget. Kurset er for deg som har lang yrkespraksis med barn og unge i barnehage, SFO eller fritidsklubb, og som ønsker å ta fagbrev. Du vil få tett og personlig oppfølging av lærer underveis, og samtidig vil du få et faglig løft og bli fagarbeider. Kurset arrangeres i samarbeid med Cursus, til en svært konkurransedyktig pris, og er godkjent hos Statens Lånekasse for utdanning. Man kan også søke om støtte fra sin fagforening. Les mer og meld deg og/eller dine ansatte på her.

Visjon og verdier

Kvalitet, Tilgjengelighet, Kontinuitet, Engasjement

Som et verdibasert selskap streber vi alltid etter å skape gode relasjoner og utgjøre en positiv forskjell i hverdagen. PVS tar barn og unge på alvor, og vår visjon er å være det naturlige valget for vikarbemanning til skole og barnehage. Alle medarbeidere i PVS har et aktivt forhold til verdiene i selskapet, da de sammen oppsummerer selve kjernen av vår bedriftskultur. Verdiene beskriver hvordan vi løser utfordringer, setter forventninger og opptrer overfor hverandre, vikarer og kunder. Følgende fire kjerneverdier utgjør altså utgangspunktet i vår arbeidshverdag:

Kvalitet

PVS skal ha kvalitet i alle ledd. Vikarer og kunder skal bli møtt med profesjonalitet og faglig kompetanse. Vi viser respekt og omtanke for dem rundt oss.

Tilgjengelighet

PVS skal yte god service gjennom stor grad av tilgjengelighet og raske tilbakemeldinger. Vi legger til rette for god dialog, informasjonsflyt og forutsigbarhet.

Kontinuitet

PVS skal strebe etter å formidle kontinuitet for våre kunder og vikarer, og således skape forutsigbarhet og trygghet for alle parter.

Engasjement

PVS skal ha engasjerte medarbeidere. Vi viser omsorg i vår arbeidshverdag. Vi viser at vi bryr oss, og vi smitter interesse, faglig engasjement og glød til hverandre og på arbeidsplassen.

 

Miljø- og samfunnsansvar

For kommende generasjoner

PVS er opptatt av å være et bærekraftig og samfunnsbevisst selskap. Vi streber etter å sette så få og små miljøavtrykk som mulig for kommende generasjon. Samtidig ønsker vi å utgjøre en forskjell for små og store på kort sikt og lang sikt.

Miljøansvar

Våre produkter og tjenester har i utgangspunktet liten innflytelse på miljøet. Våre kandidater er underlagt lokale retningslinjer hva angår miljøhensyn. På våre kontorer har vi et bevisst forhold til forbruk, ressurser og avfallssortering. Samtlige biler på alle avdelingskontorer er elektriske. Vi stiller miljømessige og etiske krav til våre leverandører av kontorrekvisita og profileringsartikler. I tillegg har vi foretatt store investeringer i teknologiske løsninger slik at vi har blitt en tilnærmet papirfri bedrift, med hensyn til den daglige driften.

Samfunnsansvar

Som en av Norges største leverandører av vikarer til barnehager og skoler, og arbeidsgiver for over 3000 ansatte på tvers av landet, har vi et stort samfunnsansvar. For våre kandidater ønsker vi å skape muligheter, fremme kompetanse og oppfylle karrieremål. For våre kunder ønsker vi å bistå med gode vikarer når det gjelder som mest og å være en god partner og støttespiller på lang sikt. For barn og unge lover vi å gi alt for å levere kvalitet hver eneste dag, og ta deg og din skole-/barnehagehverdag på alvor.

PVS er sertifisert som Revidert Arbeidsgiver etter kravene fra NHO Service. Gjennom ekstern revisjon har vi fått kvalitetsstempelet som viser at vi er en ryddig og seriøs arbeidsgiver. Dette sikrer både dine rettigheter som vikar og dine kvalitetskriterier som kunde.

PVS gir tilbake gjennom PVS-fondet: To ganger i året deler vi ut totalt kr 25 000 til et eller flere gode formål som gagner barn og unge i Norge. Alle virksomheter, bedrifter og organisasjoner kan søke, og du trenger ikke være kunde av PVS. Les mer og søk her.

 

Helse, miljø, og sikkerhet

Gode rutiner gir trygghet

PVS tar Helse, Miljø og Sikkerhet på alvor. Våre HMS-rutiner skal sikre gode arbeidsforhold for deg som ansatt, både de fysiske sidene ved arbeidsmiljøet og en arbeidsplass som gir mulighet for trivsel og vekst. Vi jobber tett sammen med våre kunder for å kartlegge risikoforhold. Oppdragsgiver har ansvar for å påse at HMS-krav og rutiner følges. De har ansvar for nødvendig opplæring i henhold til prosedyrer og sikkerhetsutstyr på arbeidsstedet. Dette er i henhold til arbeidsmiljølovens § 2-2 og reglene om samordning av HMS på arbeidsplassen.

Som innleid bør du snarlig ta kontakt med oppgitt kontaktperson eller HMS-ansvarlig, og orientere deg om brannrutiner og rømningsveier for din egen og andres sikkerhet. Alle avvik og risikoforhold behandles i våre avvikssystem TQM. Verneombud og HMS-kontakt i PVS er Arild Solheim, tlf: 55 96 11 17, e-post: bergen@pvs.no (merk e-posten “HMS” i emnefeltet).

 

Personvern

Behandling av opplysninger

Personopplysninger er opplysninger som kan kobles til deg som enkeltperson. Det kan være navn, telefonnummer, adresse, eller annet. Som registrert kunde, kandidat/vikar eller arbeidssøker i våre systemer, har du rett til innsyn i vår behandling av dine opplysninger. Du har selv rett til å bestemme over egne personopplysninger. Pedagogisk VikarSentral AS har ansvar for behandlingen av personopplysninger. Her er en oversikt over hvilke opplysninger vi innhenter og hvordan vi ivaretar ditt personvern.

Personopplysninger: kundeforhold

For å oppfylle våre forpliktelser som leverandør av bemanningstjenester forutsetter det innhenting av informasjon om virksomheten hva gjelder beliggenhet, organisering, HMS og kontaktperson(er). Ved bestilling noteres kontaktinfo slik at eksempelvis våre medarbeidere på kveldstid har mulighet til å kontakte deg som kunde og bekrefte vikar, etc. Dersom du ønsker å slette personnavn og kontaktinfo fra kundeprofil i vår database, må du gi beskjed om dette skriftlig på e-post til din nærmeste avdeling. Kontaktinfo kan ikke slettes dersom avdekking av straffbar handling eller rettstvist pågår.

Personopplysninger: vikarer, kandidater og arbeidssøkere

For å oppfylle våre forpliktelser som seriøs arbeidsgiver og leverandør av bemanningstjenester forutsetter det innhenting av informasjon om våre kandidater/arbeidssøkere. Fullt navn, kontaktinfo, fødsels- og personnummer, CV, søknadstekst, kopi av attester og vitnemål, dato for fremvist politiattest, pårørendeinformasjon, notater fra referanseintervju, øvrige notater, er noe av det vi lagrer i din kandidatprofil. Det meste har du innsikt i gjennom personlig innlogging. Øvrig informasjon kan man få innsyn i gjennom direkte henvendelse til din avdeling. Sletting av personopplysninger kan gjennomføres etter avsluttet arbeidsforhold og når ligningslovens krav til rapportering opphører etter 10 år.