Hvem er vi?

Vi er landets ledende bemanningsløsning for pedagoger

Pedagogisk VikarSentral AS (org. nr. 986 550 909) , forkortet PVS, er et norsk, kvalitetsbevisst bemanningsbyrå som har skole og barnehage som sitt fokusområde. PVS ble etablert i Bergen i 2004 av tre nyutdannede lærere med ambisjoner om å gi barn og unge det lille ekstra. I dag leverer PVS tjenester over store deler av landet. Ansatte i PVS-administrasjonen har stor faglig bredde og samtlige har utdanning og/eller erfaring med arbeid med barn og unge. Trykk deg inn på den aktuelle avdelingen i "Kontakt" meny over, for å lese mer om hver enkelts erfaring.

 

Våre tjenester

Med vår kompetanse og erfaringen er vi godt rustet til å bistå deg med hverdagens bemanningsutfordringer. Vi er i utvikling og tilbyr stadig flere produkter og tjenester tilpasset våre kunders behov.

Innleie

Vi leverer vikarer over korttid og langtid til skoler og barnehage i alle de største byene i Norge m/omegn. Enten du trenger vikar til enkeltdager eller over lengre tid, vil PVS hjelpe deg med ditt behov. Dersom du bestiller vikar til samme dag opererer vi med responstid på 5-10 minutter. Samtidig er det viktig for oss å bli kjent med nettopp deg som kunde og dine konkrete behov. Send en uforpliktende forespørsel til ditt nærmeste avdelingskontor for mer info om pris, prosedyre og våre kvalitetssikringsmetoder, eller legg inn e-bestilling med noen få tastetrykk her.

Alle våre vikarer som er godkjent for bemanning har vært gjennom følgende:

 • Intervju/gruppeintervju (opptil 2,5-3 timers varighet)
 • Referansesjekk x 2
 • Underskrevet arbeidsavtale herunder arbeidsinstruks/personalhåndbok
 • Underskrevet taushetserklæring
 • Fremvist gyldig politiattest
 • Gjennomført nettbasert Assistentprøve (dersom aktuelt)

Rekruttering

PVS har lang erfaring med å rekruttere personell til barnehage og skole.
Vi bistår deg i ansettelse av de mest passende kandidatene til en svært gunstig og konkurransedyktig pris. Vi kan hjelpe til med hele eller deler av rekrutteringsprosessen. Rekrutterer i PVS har både innsikt i dine hverdagslige, bransjespesifikke utfordringer og inngående kunnskap om å finne rett person til rett plass på rett måte. Les mer om rekrutteringsprosessen her.

Kurs

Vi tilbyr diverse kurs for våre ansatte og kunder. Vi oppfordrer særlig å benytte seg av vårt tilbud om nettbasert kurs i barne- og ungdomsarbeiderfaget. Kurset er for deg som har lang yrkespraksis med barn og unge i barnehage, SFO eller fritidsklubb, og som ønsker å ta fagbrev. Du vil få tett og personlig oppfølging av lærer underveis, og samtidig vil du få et faglig løft og bli fagarbeider. Kurset arrangeres i samarbeid med Cursus, til en svært konkurransedyktig pris, og er godkjent hos Statens Lånekasse for utdanning. Man kan også søke om støtte fra sin fagforening. Les mer og meld deg og/eller dine ansatte på her.

Visjon og verdier

Kvalitet, Tilgjengelighet, Kontinuitet, Engasjement

Som et verdibasert selskap streber vi alltid etter å skape gode relasjoner og utgjøre en positiv forskjell i hverdagen. PVS tar barn og unge på alvor, og vår visjon er å være det naturlige valget for vikarbemanning til skole og barnehage. Alle medarbeidere i PVS har et aktivt forhold til verdiene i selskapet, da de sammen oppsummerer selve kjernen av vår bedriftskultur. Verdiene beskriver hvordan vi løser utfordringer, setter forventninger og opptrer overfor hverandre, vikarer og kunder. Følgende fire kjerneverdier utgjør altså utgangspunktet i vår arbeidshverdag:

Kvalitet

PVS skal ha kvalitet i alle ledd. Vikarer og kunder skal bli møtt med profesjonalitet og faglig kompetanse. Vi viser respekt og omtanke for dem rundt oss.

Tilgjengelighet

PVS skal yte god service gjennom stor grad av tilgjengelighet og raske tilbakemeldinger. Vi legger til rette for god dialog, informasjonsflyt og forutsigbarhet.

Kontinuitet

PVS skal strebe etter å formidle kontinuitet for våre kunder og vikarer, og således skape forutsigbarhet og trygghet for alle parter.

Engasjement

PVS skal ha engasjerte medarbeidere. Vi viser omsorg i vår arbeidshverdag. Vi viser at vi bryr oss, og vi smitter interesse, faglig engasjement og glød til hverandre og på arbeidsplassen.

 

Miljø- og samfunnsansvar

For kommende generasjoner

PVS er opptatt av å være et bærekraftig og samfunnsbevisst selskap. Vi streber etter å sette så få og små miljøavtrykk som mulig for kommende generasjon. Samtidig ønsker vi å utgjøre en forskjell for små og store på kort sikt og lang sikt.

Miljøansvar

Våre produkter og tjenester har i utgangspunktet liten innflytelse på miljøet. Våre kandidater er underlagt lokale retningslinjer hva angår miljøhensyn. På våre kontorer har vi et bevisst forhold til forbruk, ressurser og avfallssortering. Samtlige biler på alle avdelingskontorer er elektriske. Vi stiller miljømessige og etiske krav til våre leverandører av kontorrekvisita og profileringsartikler. I tillegg har vi foretatt store investeringer i teknologiske løsninger slik at vi har blitt en tilnærmet papirfri bedrift, med hensyn til den daglige driften.

Samfunnsansvar

Som en av Norges største leverandører av vikarer til barnehager og skoler, og arbeidsgiver for over 3000 ansatte på tvers av landet, har vi et stort samfunnsansvar. For våre kandidater ønsker vi å skape muligheter, fremme kompetanse og oppfylle karrieremål. For våre kunder ønsker vi å bistå med gode vikarer når det gjelder som mest og å være en god partner og støttespiller på lang sikt. For barn og unge lover vi å gi alt for å levere kvalitet hver eneste dag, og ta deg og din skole-/barnehagehverdag på alvor.

PVS er sertifisert som Revidert Arbeidsgiver etter kravene fra NHO Service. Gjennom ekstern revisjon har vi fått kvalitetsstempelet som viser at vi er en ryddig og seriøs arbeidsgiver. Dette sikrer både dine rettigheter som vikar og dine kvalitetskriterier som kunde.

PVS gir tilbake gjennom PVS-fondet: To ganger i året deler vi ut totalt kr 30 000 til et eller flere gode formål som gagner barn og unge i Norge. Alle virksomheter, bedrifter og organisasjoner kan søke, og du trenger ikke være kunde av PVS. Les mer og søk her.

Helse, miljø, og sikkerhet

Gode rutiner gir trygghet

PVS tar Helse, Miljø og Sikkerhet på alvor. Våre HMS-rutiner skal sikre gode arbeidsforhold for deg som ansatt, både de fysiske sidene ved arbeidsmiljøet og en arbeidsplass som gir mulighet for trivsel og vekst. Vi jobber tett sammen med våre kunder for å kartlegge risikoforhold. Oppdragsgiver har ansvar for å påse at HMS-krav og rutiner følges. De har ansvar for nødvendig opplæring i henhold til prosedyrer og sikkerhetsutstyr på arbeidsstedet. Dette er i henhold til arbeidsmiljølovens § 2-2 og reglene om samordning av HMS på arbeidsplassen.

Som innleid bør du snarlig ta kontakt med oppgitt kontaktperson eller HMS-ansvarlig, og orientere deg om brannrutiner og rømningsveier for din egen og andres sikkerhet. Alle avvik og risikoforhold behandles i våre avvikssystem TQM. Verneombud og HMS-kontakt i PVS er Arild Solheim, tlf: 55 96 11 17, e-post: bergen@pvs.no (merk e-posten “HMS” i emnefeltet).

 

Personvern

Behandling av opplysninger

Personopplysninger er opplysninger som kan kobles til deg som enkeltperson. Det kan være navn, telefonnummer, adresse, eller annet. Som registrert kunde, kandidat/vikar eller arbeidssøker i våre systemer, har du rett til innsyn i vår behandling av dine opplysninger. Du har selv rett til å bestemme over egne personopplysninger. Pedagogisk VikarSentral AS har ansvar for behandlingen av personopplysninger. Her er en oversikt over hvilke opplysninger vi innhenter og hvordan vi ivaretar ditt personvern.

Personopplysninger: kundeforhold

For å oppfylle våre forpliktelser som leverandør av bemanningstjenester forutsetter det innhenting av informasjon om virksomheten hva gjelder beliggenhet, organisering, HMS og kontaktperson(er). Ved bestilling noteres kontaktinfo slik at eksempelvis våre medarbeidere på kveldstid har mulighet til å kontakte deg som kunde og bekrefte vikar, etc. Dersom du ønsker å slette personnavn og kontaktinfo fra kundeprofil i vår database, må du gi beskjed om dette skriftlig på e-post til din nærmeste avdeling. Kontaktinfo kan ikke slettes dersom avdekking av straffbar handling eller rettstvist pågår. Du kan lese hele vår personvernpolicy for kundeforhold ved å klikke på boksen under.

Personvernpolicy: kunde

Informasjon til deg som kunde hos Pedagogisk VikarSentral AS

For oss i PVS er viktig at du føler deg trygg på hvordan vi behandler dine personopplysninger. Opplysningene brukes for å administrere ditt kundeforhold hos oss. Vi selger ikke personopplysningene dine videre til andre bedrifter under noen omstendigheter. Informasjonen du finner nedenfor forklarer hvordan vi behandler personopplysningene dine, og hvilke rettigheter du har i forhold til denne behandlingen.

Hvordan brukes personopplysninger av PVS?

Formålet med behandling av opplysningene generelt, er:
 • å administrere ditt kundeforhold hos oss; eksempelvis for å kontakte deg som kunde for å bekrefte vikar, sende faktura, m.m.
Formålet med behandling av opplysninger i tilknytning til e-postmarkedsføring, er:
 • å gjennomføre undersøkelser som er med på å forbedre tjenesten vi leverer til deg
 • å informere om dagsaktuelle saker innen skole, barnehage o.l.
 • å informere om arrangementer og kurs
 • å informere om åpningstider under helligdager og ferier
Vi registrerer ditt navn, din e-post og telefonnummer, din stilling og navnet på den bedriften du representerer. Disse opplysningene blir brukt til å kontakte deg med informasjon om produkter, tjenester, kurs og arrangementer i tråd med de formålene vi har nevnt ovenfor. Behandlingen av opplysningene når det gjelder markedsføring per e-post vil være basert på samtykke fra dem som er registrert.
Det er frivillig å gi oss personopplysninger for de formålene som er nevnt ovenfor. Gir du ikke samtykke eller trekker du samtykke tilbake, retter vi ikke henvendelser om markedsføring mot deg. Vi lagrer opplysningene inntil du trekker samtykket tilbake eller inntil vi på noen annen måte blir klar over at opplysningene ikke er nødvendige for formålene ovenfor.
Vi forbeholder oss likevel muligheten til å registrere at du har trukket samtykke tilbake, hvis det er nødvendig for å hindre at vi retter henvendelser om markedsføring mot deg.
Vi gir opplysningene til våre databehandlere, ta kontakt dersom du ønsker mer informasjon om dette. Deres behandling er regulert av en databehandleravtale vi har med dem. Det er vi selv som bestemmer hvordan de kan bruke opplysningene. De kan ikke bruke opplysningene til andre formål enn de som fremgår ovenfor.
Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil være uttrykkelig samtykke fra deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss i gi ut slik informasjon.

Rettigheter for de registrerte

Du kan alltid takke nei til å få mer informasjon om eller markedsføring gjennom Mailmojo (nyhetsbrev). Du har dessuten rett til:
 1. innsyn i hvilke personopplysninger vi har lagret om deg
 2. retting i de tilfeller opplysninger er feil eller ufullstendig,
 3. å bli slettet/glemt i visse situasjoner dersom du ber om det
 4. å kreve begrensning av egne personvernopplysninger, hvor vi bare kan forbeholde oss retten til å behandle enkelte begrensede og lovfestede formål
 5. å få utlevert de personopplysninger vi har om det i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinleselig format
 6. å protestere mot at vi behandler personopplysningene dine, f.eks. rett til å protestere på behandling av personopplysninger for direkte markedsføring og såkalt profilering.
Ønsker du å vite mer om dine rettigheter som registrert, anbefaler vi deg å lese om dette på Datatilsynets nettsider. Du kan klage til Datatilsynet hvis du er misfornøyd med vår behandling av personopplysninger.

Behandlingsansvarlige og kontaktinformasjon

Pedagogisk VikarSentral (Org.nr: 986 550 909), med adresse Holmedalsgården 3, 5003 Bergen, er ansvarlig for behandling av dine personopplysninger.

Endring av vår personvernpolicy

Pedagogisk VikarSentral AS forbeholder seg retten til å endre vår personvernpolicy til enhver tid. Den nyeste og gjeldende versjonen av personvernpolicy er til enhver tid tilgjengelig på Pedagogisk VikarSentral AS sin nettside eller på forespørsel. Vi vil varsle deg om eventuelle endringer i vår personvernpolicy som du har rett til å motta informasjon om, eller som krever ditt samtykke.

Personopplysninger: vikarer, kandidater og arbeidssøkere

For å oppfylle våre forpliktelser som seriøs arbeidsgiver og leverandør av bemanningstjenester forutsetter det innhenting av informasjon om våre kandidater/arbeidssøkere. Fullt navn, kontaktinfo, fødsels- og personnummer, CV, søknadstekst, kopi av attester og vitnemål, dato for fremvist politiattest, pårørendeinformasjon, notater fra referanseintervju, øvrige notater, er noe av det vi lagrer i din kandidatprofil. Det meste har du innsikt i gjennom personlig innlogging. Øvrig informasjon kan man få innsyn i gjennom direkte henvendelse til din avdeling. Sletting av personopplysninger kan gjennomføres etter avsluttet arbeidsforhold og når ligningslovens krav til rapportering opphører etter 5 år.

Personvernpolicy: ansatt

Informasjon til deg som ansatt i Pedagogisk VikarSentral AS

For oss i PVS er viktig at du føler deg trygg på hvordan vi behandler dine personopplysninger. Opplysningene brukes for å administrere ditt ansettelsesforhold hos oss. Vi selger ikke personopplysningene dine videre til andre bedrifter under noen omstendigheter. Informasjonen du finner nedenfor forklarer hvordan vi behandler personopplysningene dine, og hvilke rettigheter du har i forhold til denne behandlingen.

Hvem er ansvarlig for dine personopplysninger?

Pedagogisk VikarSentral (Org.nr: 986 550 909), med adresse Holmedalsgården 3, 5003 Bergen, er ansvarlig for behandling av dine personopplysninger.

Hvilken type personopplysninger lagres og brukes av PVS?

Personopplysningene vi har lagret om deg, kommer primært fra deg selv fra da du registrerte din søknad hos oss og fylte ut din profil. De personopplysningene vi har, kan i all hovedsak kategoriseres følgende:
 • kontaktinformasjon, f.eks. navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og pårørendeinformasjon
 • ansattinformasjon, hvilke skoler og barnehager du har arbeidet i og hvor mange timer (her kan det foreligge tilbakemeldinger fra kunde også)
 • lønnsinformasjon
 • attester og vitnemål du selv har lastet opp
 • sykemeldinger og egenmeldinger

Hvorfor lagrer og bruker vi personopplysninger?

PVS behandler personopplysninger for å administrere ansettelsesforholdet. Dette innebærer bl.a. at vi bruker personopplysningene for å sende deg ut i oppdrag, utbetale lønn og feriepenger samt sende deg informasjon om muligheter i PVS. Vi bruker ikke opplysningene til andre formål enn å administrere ansettelsesforholdet.

På hvilket rettslig grunnlag lagrer og bruker vi personopplysninger?

Når du søker og blir ansatt i PVS, og godtar de vilkårene som gjelder, har vi inngått en avtale som innebærer at vi får bruke personopplysningene dine for å administrere ansettelsesforholdet. Gjennom ansettelsesforholdet har du samtykket i at personopplysningene dine brukes til bl.a oppfylle de rettslige forpliktelser som foreligger.

Utenforståendes tilgang til personopplysningene dine

Vi forbeholder oss retten til å bruke eksterne leverandører til IT og annen administrativ støtte (f.eks. distribusjonstjenester eller programvare-/IT-støtte). Slike leverandører kan få tilgang til personopplysningene dine i den grad det er nødvendig for at de skal få levert tjenestene sine, og vi oppfylt rettslige forpliktelser. Det kan også hende at vi deler personopplysninger for å svare på henvendelser fra myndighetene.

Hvor lenge lagrer vi personopplysningene dine?

Vi lagrer dine personopplysninger så lenge du er ansatt i PVS. Når du ikke lenger er ansatt, beholder vi opplysningene til du selv ber om å få de slettet. I enkelte tilfeller må vi lagre opplysninger i en lengre periode hvis loven krever det. I enkelte tilfeller forbeholder vi oss rettigheten til å motsette oss sletting dersom det er overveiende grunner til det. Personopplysninger kan også beholdes lenger i våre sikkerhetskopier, men i slike tilfeller gjelder det strenge regler for bl.a. tilgang til opplysningene for å sikre integriteten.

Hvilke rettigheter har du?

Du kan alltid takke nei til å få mer informasjon om eller markedsføring gjennom Mailmojo (nyhetsbrev). Du har dessuten rett til:
 1. innsyn i hvilke personopplysninger vi har lagret om deg
 2. retting i de tilfeller opplysninger er feil eller ufullstendig
 3. å bli slettet/glemt i visse situasjoner dersom du ber om det
 4. å kreve begrensning av egne personvernopplysninger, hvor vi bare kan forbeholde oss retten til å behandle enkelte begrensede og lovfestede formål
 5. å få utlevert de personopplysninger vi har om det i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinleselig format
 6. å protestere mot at vi behandler personopplysningene dine, f.eks. rett til å protestere på behandling av personopplysninger for direkte markedsføring og såkalt profilering.

Kontakt PVS

Dersom du har spørsmål vedrørende PVS’ håndtering av dine personopplysninger eller ønsker å utøve noen av de rettigheter du har i tilknytning til vår håndtering av personopplysninger, må du gjerne ta kontakt med ditt lokale PVS kontor. Dersom du ikke ønsker utsendelser eller kommunikasjon, kan du som ansatt når som helst avregistrere deg fra nyhetsbrev direkte eller kontakte ditt lokale PVS kontor.
Du har ingen plikt til å gi dine personvernopplysninger til PVS, men for å bli ansatt hos oss er behandling av dine personopplysninger en nødvendig forutsetning.
Dersom du skulle mene at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter ikke lever opp til personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.
Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

Endring av vår personvernpolicy

Pedagogisk VikarSentral AS forbeholder seg retten til å endre vår personvernpolicy til enhver tid. Den nyeste og gjeldende versjonen av personvernpolicy er til enhver tid tilgjengelig på Pedagogisk VikarSentral AS sin nettside eller på forespørsel. Vi vil varsle deg om eventuelle endringer i vår personvernpolicy som du har rett til å motta informasjon om, eller som krever ditt samtykke.