Rekruttering

Sikre deg de beste og mest passende kandidatene i stillingen

Pedagogisk VikarSentral AS har lang erfaring med å rekruttere personell til barnehage og skole. Høsten 2017 relanseres denne tjenesten for å sikre deg som kunde de mest passende kandidatene tilgjengelige for stillingen - til en svært gunstig og konkurransedyktig pris. Vi kan hjelpe til med enten hele eller deler av rekrutteringsprosessen.

Gjennom utprøvde behovsanalyser, bredt faglig nettverk, DNV-sertifiserte personlighetstester og grundige rapporter står vi godt rustet til å gjennomføre en solid rekruttering og finne den riktige personen til din virksomhet. Rekrutterer i PVS har både innsikt i dine hverdagslige, bransjespesifikke utfordringer og inngående kunnskap om å finne rett person til rett plass på rett måte.

En investering i rekruttering er verdifull. Ikke bare vil du få bistand fra en seriøs og erfaren tredjepart, du vil også oppleve at prosessen vil spare deg for mye tid og du vil kunne få gode verktøy både før, under og i etterkant av rekrutteringsoppdraget.

Kontakt oss på thomas@rekruttering.pvs.no for å høre mer om hvordan PVS gjennom veldokumenterte metoder vil bidra til å sørge for at rett person blir ansatt i nettopp din virksomhet.

Hvordan forløper et rekrutteringsoppdrag seg?

1. Analyse

I dialog med og bistand fra rekrutterer vil ditt behov, og dine ønsker og krav til kompetanse konkretiseres. Denne analysen legger grunnlag for videre arbeid med både utlysning, personlighetstesting og rapportering.

2. Utlysning

Stillingsannonsen skal være konkret og målbar, og fremhever personlighetsdimensjoner som er ideelle for stillingen. PVS lyser ut stillingen gjennom alle sine kanaler og hele sitt nettverk, på hjemmesiden, sosiale medier, finn.no, m.m.

3. Seleksjon/kandidatsøk

Relevante kandidater siles ut basert på forhåndsdefinerte ønsker og krav.

4. Intervju

Et utvalg kandidater går videre til førstegangsintervju, hvor det tas i bruk et forhåndsdefinert og skreddersydd intervjuskjema.

5. Testing

Kandidatene som velges ut videre i prosessen får tilsendt en rekke ulike tester - basert på kundens ønske og behov. Så snart testresultatene foreligger vil disse valideres gjennom tilbakelesing med kandidaten (varighet: ca. 2,5-3 t). Rekrutterer som tolker resultatene er sertifisert til dette.

6. Rapport

I etterkant av andregangsintervjuet blir det utformet rapporter til gjennomgang av kunden. I noen tilfeller gjennomføres referanseintervju på alle gjenstående kandidater, mens i andre tilfeller er det kun noen utvalgte som går videre til referansesjekk. Kunden kan selv velge hvilke kandidater å gå videre med.

7. Referanseintervju

Det gjennomføres min. 2 grundige og relevante referanseintervjuer per kandidat.

8. Presentasjon og utvelgelse

Kunden går gjennom en fullverdig presentasjon av aktuelle kandidater og basert på kundens ønsker og behov kan det avtales eventuelle møter mellom kunde og kandidat hos kunde. I etterkant av møte med kandidaten(e) avtales et siste drøftingsmøte mellom kunde og rekrutterer for endelig vurdering og innstilling av kandidat.