Ofte stilte spørsmål: FAQ

1. Arbeidsforhold

Er jeg forsikret når jeg jobber som vikar?

Alle som er ansatt som timevikar er forsikret mot yrkesskader og yrkessykdommer.

Hva er reglene for sykemelding?

For å ha rett til lønn ved bruk av sykemelding må man ha vært ute på oppdrag i sammenhengende fire uker. Som arbeidsgiver er PVS pliktig til å betale for de 16 første dagene av sykemeldingen. Deretter foretas utbetaling fra det trygdekontoret du tilhører. PVS sender et inntekts- og skatteopplysningsskjema, og du får utbetalt sykepenger fra Trygdekontoret i henhold til innlevert og underskrevet sykemelding. Du får ikke sykepenger på den delen av inntekten som overstiger 6 ganger grunnbeløpet fra folketrygden.

Hva gjør jeg hvis jeg blir syk?

Blir du syk må du med en gang melde fra ved å ringe til ditt lokale PVS-kontor. Det er ikke tilstrekkelig å melde fravær per sms eller e-post. Dette gjelder både ved egenmelding og ved sykemelding. Oppdragsgiver vil så bli informert av oss. Dersom dette ikke blir fulgt vil det ikke utbetales lønn for fraværet. Påkrevd skjema, sykemelding eller egenmelding, må også være levert innen fristene for det enkelte skjema. Ved bruk av egenmelding skal skjema være levert ditt lokale kontor senest første arbeidsdag, ellers bortfaller kravet om sykepenger. Ved bruk av sykemelding, skal den være levert senest 14 dager etter første fraværsdag, ellers bortfaller kravet om sykepenger. I begge gitte tilfeller kan skjema for egenmelding/sykemelding sendes på e-post om man er forhindret fra å møte opp på sitt lokale kontor.

Hva innebærer taushetsplikten?

Taushetsplikten innebærer at medarbeiderne plikter å hindra at andre får adgang eller kjennskap til det vedkommende i sitt arbeid får vite om noens personlige forhold. Med dette menes bl.a. opplysninger om fysisk og psykisk helse, familie- og hjemforhold, boligforhold, økonomi eller klient forhold til det offentlige. Taushetsplikten gjelder også etter at forholdet er avsluttet.

Hva skjer hvis den bhg/skole jeg er på spør meg om å jobbe neste dag også?

Har man lyst og er ledig kan man da avtale å gjøre dette. det er da din plikt som vikar å gi PVS beskjed om hva som er avtalt videre med denne kunden.

Hvordan melder jeg ifra om at jeg kan jobbe eller ikke?

Du registrerer tilgjengelighet du på profilen din. Denne oppdaterer du fortløpende  – så vi vet om du kan jobbe eller ikke.

2. Lønn

Dekker PVS noen reiseutgifter/busspenger?

Nei, alle transport til og fra arbeid må man dekke selv. Hvis man er en aktiv vikar og jobber mye så anbefaler vi at en anskaffer seg et månedskort til buss/trikk/bybane.

Har jeg riktig skattekort?

Gå til denne linken, her finner du mye fin informasjon om akkurat det.

Hva er passordet til lønnslipp?

Passordet for å åpne lønnslippen din er fem siste sifre i kontonummeret du er registrert med.

Hva skjer hvis jeg ikke godkjenner timelistene innen fristen?

Dersom du ikke godkjenner timene innen fristen ( innen den 3. hver måned) kan du risikere at lønn ikke blir utbetalt når du forventer.

Hvordan skal timer godkjennes?

Det varierer fra hvilken type stilling du er i. Les veiledning på nettsiden etter du har logget inn, «Godkjenning av timer».

Når blir feriepengene utbetalt?

Feriepenger opptjent i fjoråret utbetales ved lønnsutbetaling i juni hvert år. Unntak gjelder kun ved ferie før denne måneden eller dersom ditt arbeids- forhold med PVS avsluttes. Dersom arbeidsforholdet med PVS avsluttes kan feriepenger opptjent samme år betales ut i sluttoppgjør én måned etter endt ansettelsesforhold.

Når blir lønn utbetalt?

Lønn blir utbetalt den siste virkedag i hver måned. Lønn blir betalt ut etterskuddsvis. Grunnen til at lønnen kommer en måned senere er at vi i mellomtiden må få tid til å få pengene fra kunden.

Når må jeg levere skattekort?

Vi henter skattekort elektronisk fra skatteetaten. Disse blir hentet hver måned før lønningsdato.

3. Kundeforhold

Hvordan fungerer det med politiattest

Det kreves politiattest for å arbeide med barn. Denne skaffer du ved å henvende seg til politistasjonen. Ved å fylle ut et lite skjema får du attesten tilsendt i posten. Dette tar vanligvis 1–3 uker. Ved spørsmål fra politiet om dokumentasjon, kan kontrakten fra PVS fremvises. PVS kan ikke kreve å se politiattest, men du kan velge å vise oss denne slik at vi som arbeidsgiver skal kunne gå god for at du har plettfri vandel overfor våre kunder. Dette er praktisk sett den beste løsningen for alle parter. Dersom du er ute i oppdrag hos en av våre kunder i mer enn to uker kan de kreve at du fremviser politiattest direkte til dem. PVS har ikke lov til å oppbevare politiattester, og alle politiattester som sendes til oss pr. post vil bli makulert.