Nye endringer i Arbeidsmiljøloven fra 2019

De nye lovendringer som trer i kraft fra 1. januar, skjerper kravene knyttet til fast ansettelse, og påvirker særlig bemanningsbransjen, og dermed også oss i Pedagogisk VikarSentral AS. Mange er usikre på hva dette vil ha å si for bedrifter som leier inn personell, og for vikarer og ansatte som jobber i bemanningsbyrå.

Betydning for deg som jobber i bemanningsbyrå

I Norge kreves det at arbeidstaker ansettes fast når man har et fast behov for arbeidskraft. Det har tidligere ikke vært en klar definisjon på “fast ansettelse”. En fast ansettelse må være løpende og tidsubegrenset, lovens regler om opphør av arbeidsforhold skal gjelde, og arbeidstaker skal sikres forutsigbarhet for arbeid, i form av et reelt stillingsomfang.

Det er med andre ord ikke mulig for PVS å ansette arbeidstaker i “fast stilling uten garantilønn”, som vi i PVS ofte har omtalt som “tilkallingsvikar”. Vi gjennomgår nå alle arbeidskontrakter i PVS, og kontakter de ansatte fortløpende for endring av avtale. Det er i dette tilfellet PVS som arbeidsgiver, som avgjør hvilke arbeidsavtaler som tilbys den enkelte. Dersom du blir tilbudt en avtale med fast stillingsprosent, er avtalen gjensidig bindende. Det vil si at du vil være garantert arbeid/lønn tilsvarende prosenten i avtalen, men du vil samtidig også ha plikt overfor PVS til å være tilgjengelig for arbeid i samme utstrekning som det avtales.

Noen ansatte, deriblant dem som ikke ønsker å bli bundet av arbeidsplikt, kan bli tilbudt stilling som tilkallingshjelp. Dere vil være garantert lønn i henhold til hvert enkelt avtalte enkeltoppdrag.

Betydning for deg som leier inn arbeidskraft

I hovedsak får dette liten betydning for våre kunder i PVS, og barnehager, skoler og andre kan fortsette å leie inn vikarer ved behov, på samme måte som tidligere. Hovedregelen i Norge er fast ansettelse, og adgangen til midlertidig ansettelse er begrenset. Der du som kunde selv kunne ansatt midlertidig, kan du også leie inn fra bemanningsbyrå. Bemanningsbyrået er videre regulert av Vikarbyrådirektivet og likebehandlingsprinsippet, som sikrer innleide arbeidstakere tilsvarende lønn og rettigheter som de ville fått om de hadde vært ansatt direkte i tilsvarende, midlertidig stilling på arbeidsplassen.

En bedrift med tariffavtale kan inngå avtale med sine tillitsvalgte om adgangen til tidsbegrenset innleie, også når behovet ikke er midlertidig (mest brukt innen bygg og industri). Nytt fra 2019 er at det stilles krav til at bedriften er bundet til en tariffavtale med en fagforening med innstillingsrett (mer enn 10 000 medlemmer), for å kunne avtale utvidet bruk av innleie. Dette må i tilfelle du som kunde og innleiebedrift kunne dokumentere til Arbeidstilsynet, og du må også sende inn denne dokumentasjonen til bemanningsforetaket. Fra 2019 kan også bemanningsforetaket bli pålagt å fremvise  dokumentasjon på slike avtaler. Som nevnt er dette vanligere innen bygg og industri enn skole og barnehage, men dersom du har behov for utvidet bruk av innleie, må dokumentasjon på slike avtaler oversendes oss. Dersom du har et midlertidig behov, kan du fremdeles leie inn vikarer og ansatte fra oss, uavhengig av tariffavtale du eventuelt er bundet av, og trenger ikke å sende inn dokumentasjon på slike avtaler.

Som følge av at vi i PVS må ansette flere av våre arbeidstakere fast i en konkret stillingsprosent, kan du oppleve at disse ofte kan ha avtalt arbeid en tid i forveien. Det vil derfor, og som det også har gjort tidligere, lønne seg for deg som kunde å engasjere våre medarbeidere i lengre vikariater. Dette sikrer høy kontinuitet og forutsigbarhet for både deg som kunde, for vikaren som ansatt/arbeidstaker og for barna som vil få færre nye voksne å forholde seg til.

Se filmen under for en nærmere gjennomgang av adgang til å leie inn personell fra 2019:

Pedagogisk VikarSentral AS er medlem i NHO Service og Handel, og er godkjent revidert arbeidsgiver. Les mer her.

Invalid widget class Divider. Please make sure the widget has been activated in SiteOrigin Widgets.

Publisert i Aktuelt og tagget , .