Midler fra PVS-fondet høsten 2019 går til barnehage, SFO og håndballklubb

I høst har PVS-fondet fått inn hele 244 søknader. Det var mange gode formål, og vurderingsprosessen var vanskelig. Etter nøye gjennomgang og vurdering ble det besluttet å fordele 30 000 kr mellom tre ulike søkere: Elvebyen håndballklubb, Strai barnehage og Tromsdalen SFO.

Elvebyen håndballklubb får tildelt 7000 kr til kjegler, hekker, medisinball og bortedrakter. Dette er en nyoppstartet klubb som har fokus på minoritetsjenter og jenter fra familier med vedvarende lavinntekt. Vi håper midlene kommer godt med, og at det kan bidra til at jentene får sterkt samhold og gode sportslige opplevelser.

Strai barnehage får tildelt 5000 kr til snøkanon og kompressor til akebakke. I og med at barnehagen ligger i Kristiansand er de ikke alltid garantert snøfylte dager i akebakken. Innearealet er begrenset, mens uteområdet har et stort potensiale for akebakke. Vi håper at bidraget kan fylle hverdagen med nye og spennende snøaktiviteter for barna.

Tromsdalen SFO får tildelt 18 000 kr til bålpanne, lavvo og turutstyr. Skolen feirer 60 års jubileum i år, men den bærer også preg av å være gammel. De har heller ikke god nok plass til alle SFO-elevene innendørs, men heldigvis er de fleste barna svært uteglade! I søknaden skriver de følgende: “Tenk så mye vi kunne lært barna, og så mange gode opplevelser vi kunne gitt barna med støtte fra dere. Det viser seg gang på gang at i utetid og når vi er på turer forsvinner konflikter, bekymringer og stress. Ute i skogen opplever vi at barna blir mer kreative og finner leker i tingene rundt seg, det være en pinne, et nedfalt tre eller en stein. Det blir mindre konflikter om spader, akebrett og andre plastleker – de lager bare sine egne. Barna lever i nuet og nyter tiden sammen, knytter vennskap sterkere enn stål på tvers av klassetrinn og prøver ting de kanskje ikke har mulighet til å utforske andre steder enn på SFO.” Vi håper midlene kan bidra til at både ansatte og de 200 SFO-elevene når deres mål om å bli skikkelige friluftsmennesker.

Kjenner du til en gruppe barn og unge som kunne hatt nytte av litt ekstra tilskudd? Les mer om søknadskriterier, og søk elektronisk her. Neste frist for å søke er 1. juni. Alle som har søkt tidligere og ikke fått tildelt midler, oppfordres sterkt til å søke igjen.

Foto
Barnetegning av en lavvo og et bål ute i friluft.
Publisert i Aktuelt, Fondet.