Vinnere av PVS-fondet høsten 2017

To ganger i året utdeler Pedagogisk VikarSentral AS kr 25 000 til et godt formål som gagner barn og unge i Norge. Denne høsten var det usedvanlig utfordrende å velge ut en verdig vinner blant de vanvittig mange gode formålene og ildsjelene der ute. Det var rett og slett rekord i antall søkere denne gang - totalt 213 unike søkere søkte om midler hos oss. Valget falt til slutt på følgende to gode formål som utmerket seg:

1) Barnas Røde Kors (BARK) får kr 13 000 i støtte til overnatting og leie av lavvo og instruktør en villmarkshelg for barn som av ulike grunner (bl.a. svake familieressurser) ikke får mulighet til å oppleve naturen i helger og ferier som så mange andre. Med dette ønsker PVS å bidra til sosial inkludering i skolen, større nettverk, høyere kulturell kapital og mer kunnskap om tur og friluftsliv. Arrangementet er for både etnisk norske barn og barn med minoritetsbakgrunn.

2) Besøkssenter våtmark Jæren får kr 12 000 i støtte til fuglekassesett i anledning at de inviterer 150 barnehagebarn og skoleelever til dugnad. Fuglene i område har få eller ingen gamle, hule trær. Arrangementet skaper miljøengasjement for en fremtidig generasjon småtasser. Samtidig lærer barna om biologi og natur, motorikk og håndverk, og bidrar til å skape mestringsfølelse. Fuglekassene legger samtidig til rette for gode opplevelser for flere barn og unge i lang tid fremover.

Ønsker DU å få tildelt midler neste gang? Barnehager, skoler, SFO'er, idrettslag og alle andre virksomheter som jobber direkte med (og for) barn og unge kan søke - og du trenger ikke ha noen relasjon eller kundeforhold til PVS fra tidligere. Virksomheter i områder utenfor våre kontorer i Bergen, Kristiansand, Oslo, Stavanger, Tromsø og Trondheim kan med andre ord også søke. Du søker gjennom følgende side: https://pvs.no/kunde/pvs-fondet/ Skriv en tekst med begrunnelse for hvorfor nettopp du/dere bør motta støtte, hvor mange barn som får glede av støtten og hvilket konkret beløp det søkes om. Kreativitet i søknaden vil også belønnes:) Neste frist for å søke: 1. juni 2018.

To barn med fuglekasser
Publisert i Aktuelt, Fondet.