Nye utfordringer i nytt skole- og barnehageår

Vi står på terskelen til nytt skole- og barnehageår 2017/2018, og mange av oss kjenner sommerfugler i magen - både skoleledelse og lærere, barnehageassistenter og vikarer, førsteklassinger og nye avgangselever. For mange er det spennende, og for mange er det også en krevende tid vi går i møte.

For deg som jobber i skolen har vi blant annet fått et nytt regelverk å forholde oss til. Det nye kapittel 9A i Opplæringsloven handler om elevenes skolemiljø og hvilken rolle og hvilke plikter skolen har for at elevene skal ha det trygt og godt på skolen. Aktivitetsplikten gjelder for både offentlige og private, frittstående skoler, på både barnetrinn, ungdomstrinn og videregående skole. Skolens ansvar omfatter all aktivitet i skolens regi, også på SFO, skoleturer og på skoleveien. PVS støtter lovendringen og elevenes utvidede og konkretiserte rettigheter. Samtidig er det også viktig å understreke den allerede moralske plikten alle lærere og skoleledere har til å arbeide aktivt mot blant annet mobbing. Nå følger økte dokumentasjonskrav og mange vil nok oppleve tidstyver i startfasen. Det er vanskeligere å løse mobbesaker enn å forebygge dem. Derfor blir det også viktig å tenke helhetlig om skole- og læringsmiljøet, til det beste for både elever og administrasjon.

For deg som er styrer i barnehage har vi en flunkende ny Rammeplan å ta stilling til og jobbe med å få implementert hos de ansatte og i alle de små øyeblikkene barnehagehverdagen består av. I den nye Rammeplanen for barnehager står det uttrykt at de eldste barna skal føle en sammenheng mellom barnehage og skole. Vi i PVS synes det er viktig at barn får en positiv opplevelse av overgangen til skole, samtidig stiller vi spørsmål ved hvorvidt den frie leken kan måtte vike for disse endringene? Vi håper at barns rett til medvirkning får stor betydning når fagområdene skal praktiseres i barnehagen. Med utgangspunkt i barnets eget engasjement vil man øke både trivsel, kompetanse og nysgjerrighet.

Både grad av lærertetthet og økt bemanningsnorm i barnehagen står høyt på samfunnsagendaen i forbindelse med høstens valg, og Pedagogisk VikarSentral følger tett med. Vi mener at det er helt avgjørende å være nok lærere i forhold til elever i skolen for å kunne se og ta vare på hver enkelt elev. Også i barnehagen mener vi det er viktig å være tilstrekkelig mange gode voksne for å kunne ivareta både foreldres, barnas og de ansattes beste. Samtidig stiller vi også spørsmål om kvaliteten i dette. Hender er ikke bare hender - så hvordan kan vi sikre at vi blir mange nok gode og trygge voksne i barnas hverdag?

Uavhengig om man jobber i skole eller barnehage så er det viktig å stille tilstrekkelig bemannet ved fravær for å kunne lykkes med å legge til rette for barns og ungdommers beste. Både i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Tromsø stiller vi med kompetente og kvalitetssikrede medarbeidere for både kortere og lengre vikariater. Alle våre kandidater går gjennom grundig kvalitetssikring, intervju, praksisintervju (for lærere), referansesjekk, tuberkulinerklæring og taushetserklæring. Samtidig har vi gjort nye grep for å heve kvaliteten ytterligere. Fra og med 1. september 2017 må alle nye søkere til barnehageoppdrag gjennomgå digitalt assistentkurs og bestå Assistentprøven for å kvalifisere til oppdrag. Dette kurset inneholder mange elementer fra den nye Rammeplanen, sammen med kunnskaper om det å være vikar i barnehage.

Vi gjør det vi kan for at våre medarbeidere skal være oppdaterte på de nye lovene og rammeplanen som følger. Med svært høy grad av tilgjengelighet og fagkompetanse står PVS-administrasjonen klar til å ta imot henvendelser om behov av ulik karakter. Har du et komplisert problem og utfordring i forbindelse med bemanning, og gjerne er på utkikk etter spesiell kompetanse - så ikke nøl med å ta kontakt for en uforpliktende samtale om ditt behov. Vi har stor bredde i vårt utvalg av vikarer og et stort nettverk i fagmiljøet på landsbasis. Sammen står vi klare for å møte alle små og store utfordringer i året som kommer.

Vi ønsker alle lykke til i et spennende nytt skole- og barnehageår!

Sitat fra Albert Einstein: "It is the supreme art of the teacher to awaken joy in creative expression and knowledge". Med en utforskende jente i bakgrunnen som sitter i en pappeske flyvende av rosa ballonger.

Kilder:
https://www.bt.no/familieogoppvekst/Professor-om-skolestart--Alt-trenger-ikke-vare-perfekt-fra-dag-n-10426b.html
http://www.ht.no/nyheter/2017/08/08/Du-m%C3%A5-holde-ham-inntil-deg-Hold-ham-inntil-deg.-15125773.ece
https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/PVlnb/Klassestorrelse-har-noe-a-si
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/skolemiljo/aktivitetsplikt/
https://www.utdanningsforbundet.no/nyheter/2017/hvem-lover-bedre-larertetthet-i-skolen/
https://www.utdanningsforbundet.no/fylkeslag/sor-trondelag/nyheter/2017/skolen-har-sviktet/
https://www.utdanningsnytt.no/debatt/2017/april/en-tilfredsstillende-bemanningsnorm-ma-komme-innen-august-2017/

Publisert i Aktuelt.