Info om timeregistrering

Vi i PVS Oslo vokser og denne våren har vi hatt mange vikarer ute i oppdrag. Vi opplever å få en del spørsmål knyttet til timeregistrering og derfor sender vi dere noen punkter som svarer på de vanligste spørsmålene/utfordringene her.

  • Du må rette opp tidspunkt for vaktene og ikke bare riktig antall timer. Dette er fordi det blir sendt en spesifisert faktura til kunden så de kan sjekke opp tidspunkt. Har du jobbet fra 0900 – 1630, men det står 0830 – 1600, må du rette opp dette i timeregistreringen.
  • Når vi legger inn en vakt som har blitt «avtalt selv» eller bemannet på morgenen må vi legge inn et standard tidspunkt. Det kan derfor fort forekomme at tidspunkt for vakten avviker fra hva vikaren faktisk har jobbet. Dette må derfor rettes opp.
  • Generelt trenger du ikke å registrere pause når du har en vakt på 7,5 time, kun når vakten er på 8 timer. Dette gjelder ved full arbeidsdag, og det finnes også unntak. Vi går over og retter opp om det skulle vært registrert pause eller ikke i ettertid, dersom du har registret feil.
  • Om det ikke er mulig for deg å registrere timene dine grunnet feil i systemet må du gi oss beskjed med en gang så vi kan få rettet opp slik at du får registrert timene dine før fristen.
  • Om du ligger inne med vakter du ikke har jobbet er det viktig at du gir oss beskjed så vi får slettet vakten.
  • Det er viktig å overholde fristen for å registrere timer, som er den 1. hver måned. Om denne fristen ikke overholdes risikerer du at lønnen blir stoppet, og dette skaper mye merarbeid for administrasjonen.
  • Det er 2 ulike måter å registrere timer på, enten om du har jobbet som assistent eller som lærer. Har du vært assistent registrerer du fra- og til tidspunkt for vakten, mens som lærer registrerer du antall undervisningstimer. Det skal være en veiledning for dette på profilen din.
  • Om du rapporterer inn til oss at du har hatt en vakt som ikke ligger inne i systemet må du fortsatt logge inn og godkjenne vakten din selv etter at administrasjonen har lagt den inn i kalendere. At en vakt ligger i arbeidskalenderen din i systemet er ikke det samme som at vakten er godkjent. Hver enkelt vikar må selv gå inn å godkjenne alle vakter som har vært jobbet i løpet av måneden.

Dersom det kommer opp feilmeldinger når du prøver å registrere timene dine må du ta kontakt med oss i administrasjonen i PVS. Vi er her for å hjelpe dere! 🙂

 

PVS logo

Publisert i Aktuelt.