FOR KUNDER

Å bestille en vikar hos PVS er meget enkelt og effektivt.

  • 1. Kontakt oss

Ta kontakt med ditt lokale PVS-kontor. Dette kan du gjøre ved hjelp av telefon, e-post, faks, sms, eller ved vår elektroniske bestillingstjeneste. Trykk her!
For raskest mulig få bekreftelse på at din bestilling er registrert, anbefaler vi at du tar kontakt på telefon. Finn kontaktinformasjon til PVS-kontoret i din by her.

  • 2. Registrer bestilling

Når du legger inn bestilling er det viktig å oppgi følgende:

For skoler: Klassetrinn, arbeidstid (fra når oppdraget starter til når det slutter minus evt fritimer), hvilke fag det er snakk om, og hvorvidt det foreligger et opplegg som vikaren kan ta tak i. I tillegg er det viktig å oppgi hvem som er kontaktperson (inkludert mobilnummeret) for bestillingen slik at PVS kan sende en bekreftelse på sms med info om hvilken vikar vi har booket inn for oppdraget.
For barnehager: Arbeidstid, avdeling (små eller store barn, samt gjerne også avdelingens navn) og hvem som er kontaktperson (inkludert mobilnummer) for bestillingen slik at PVS kan sende en bekreftelse på sms med info om hvilken vikar vi har booket inn for oppdraget.

  • 3. Motta bekreftelse

Når vi har funnet vikaren som passer ditt behov, mottar du en sms fra oss med bekreftelse på at oppdraget er bemannet, samt navnet på vikaren.

Les mer om rutinene for bekreftelse og øvrig viktig info om vikarbestilling her