Veiledere om smittevern i barnehager og skoler

Vi i PVS gjør det vi kan for å trygge både våre kunder og utleide medarbeidere.

  • Alle våre ansatte må ukentlig fylle ut et egenerklæringsskjema knyttet mot Covid – 19 og smittevern for å være aktuell for oppdrag.
  • De må også gjennomføre et smittevernkurs (barnehage).
  • De blir bedt om å sette seg inn i myndighetenes veiledere og oppsøke lokale rutiner i enhetene de jobber ved.
  • Vi vil jobbe tett med enhetene fremover for å kunne informere, forberede og lære opp våre ansatte i nasjonale, lokale og enhetenes retningslinjer for smittevern.
  • Vi forventer at kundene/enhetene gir våre utleide medarbeidere grundig opplæring i egne smitteverntiltak.
  • Internt søker vi lokale oppdrag og oppdrag hos færrest mulig enheter for våre ansatte. Dette for at det skal bli minst mulig reise og færrest mulig kontaktpunkt. Vi oppfordrer i så måte enhetene til å tenke langsiktig ved oppdragsbestilling.

Det er veldig viktig at alle setter seg inn i smittevernveilederene til Utdanningsdirektoratet (trykk på knapper under). Disse veilederene skal gi råd og støtte til barnehager og skoler i drift under koronavirusutbruddet (covid-19) våren 2020.

Vi håper at åpningen av skoler og barnehager vil gå bra, og vi ønsker å understreke at vi skal gjøre vårt ytterste for å bidra til en så trygg og god skole- og barnehagehverdag som mulig under disse spesielle forholdene <3


Publisert i Aktuelt og tagget , , , , , , , , , , , , .