TV-aksjonen 2019: Nå er det hennes tur

Visste du at to tredjedeler av verdens analfabeter er kvinner? Eller at hvis kvinnelige bønder får samme tilgang til land og utstyr som menn, kan over 100 millioner mennesker reddes fra sult?

Pedagogisk VikarSentral AS støtter TV-aksjonen i år også, og i år går innsamlingen til organisasjonen CARE. CARE er en politisk og religiøst nøytral hjelpeorganisasjon som jobber for å redde liv, bekjempe fattigdom og oppnå sosial rettferdighet. CARE jobber for at fattige kvinner i noen av verdens mest sårbare områder skal få tjene sine egne penger, bestemme over egen kropp og gjøre sin stemme hørt i samfunnet.

Hvorfor kvinner?

Kvinner og barn rammes hardest av fattigdom, og kvinner har ikke de samme mulighetene og rettighetene som menn. Færre kvinner får gå på skole, de tjener mindre og eier sjeldnere land enn menn. De har færre muligheter til egen inntekt, og blir oftere utsatt for vold i hjemmet, på arbeidsplassen og i samfunnet ellers. Kvinner rammes også hardt når det er dårlig tilgang til helsetjenester, særlig i forbindelse med graviditet og fødsel. Kvinner er derfor NØKKELEN til å utrydde fattigdom. Ringvirkningene av å investere i kvinner er stor. Barna, familien og samfunnet rundt trives når kvinnene trives. Å løfte kvinnene har vist seg å være den mest effektive måten å redusere fattigdom på.

Som foregående år, vil vi oppfordre alle våre ansatte til å engasjere seg og stille som bøssebærere. For hver PVS-vikar som går med bøsser søndag 20. oktober, vil PVS gi 100 kroner. Vi håper så mange som mulig hiver seg på.

Det eneste du som ansatt trenger å gjøre for å delta, er å melde deg som bøssebærer her, og ta et bilde (gjerne av deg selv som bøssebærer) søndag 20. oktober. Legg bildet ut på Facebook eller Instagram med emneknapp #pedagogiskvikarsentral og/eller @pvsnorge når du er ute med bøssen din denne søndagen. Husk å gjøre innlegget offentlig, for at vi skal kunne se det. Du kan også velge å heller sende inn bilde av deg selv på e-post til din avdeling så vi kan skape publisitet for denne viktige saken direkte gjennom våre kanaler.

Når du sender inn bilder til PVS, eller bruker emneknapgg #pedagogiskvikarsentral og/eller @pvsnorge, aksepterer du følgende vilkår:

  1. Det er kun tillat å sende inn bilder du selv har tatt evt. der fotografen har godkjent innsendingen.
  2. Personen(e) som er avbildet har godkjent at bildet sendes inn (personer under 15 år må ha godkjennelse fra foresatte)
  3. PVS har rett til å bruke og spre bildet gjennom egne kanaler. Fotograf/brukernavn vil krediteres, men du kan også velge å være anonym.
  4. Personopplysninger PVS evt. får ved tjenesten, blir kun brukt til å gjennomføre tjenesten.

Lykke til! Vi ser frem til å bevitne bøssebæring fra alle landsdeler og PVS-kontorer søndag 20. oktober.

Vennlig hilsen alle oss i Pedagogisk VikarSentral AS

PS: På Blimed.no kan du finne inspirasjon til enda flere måter å engasjere deg på. Her finner du bl.a. gratis undervisningsopplegg for skole og barnehage.

Kilde: https://care.no/

 

OPPDATERING 21.10.2019: TUSEN TAKK  til alle som bidro i forbindelse med årets TV-aksjon. I margen til høyre finner du diplom for årets pengegaven fra PVS. 

 

Logo til TV-aksjonen 2019 20. oktober
Diplom som viser at PVS har donert kroner ti tusen til TV-aksjonen 2019
blank

 

Trykk her for å lese om og se bilder fra TV-aksjonen 2018 i PVS

 

PVS tar barn og unge på alvor!

Visste du at vi i tillegg deler ut kr 30 000 to ganger i året
til formål som fremmer gode opplevelser for barn og unge?

Les mer om PVS-fondet her.

 

Publisert i Aktuelt.