TIPS: 3 ting du må ta stilling til før du setter inn en vikar

1) Trenger jeg en erstatter?

Ansatte i barnehager og skoler er i kontakt med mange mennesker i sin arbeidshverdag, og det er ikke uvanlig å være borte fra jobb pga sykdom i løpet av et skole-/barnehageår. Da må du som leder/vikaransvarlig først ta stilling til om det i det hele tatt er behov for å sette inn en vikar. Kan jeg legge belastningen av fraværet over på øvrige ansatte? Hvilke konsekvenser kan det få – både i dag og på sikt? Mange ansatte som blir borte fra jobb i kortere (eller lengre) perioder setter stor pris på at leder anerkjenner fraværet av den ansattes innsats og arbeidskraft gjennom å sette inn en erstatter. Videre må man tenke hvorvidt de øvrige ansatte reelt sett har tid, mulighet og kapasitet til å ta over ansvaret og arbeidsoppgavene til personen som er borte. Her er det også ekstremt viktig å ta stilling til hvordan denne beslutningen kan få konsekvenser for det aller viktigste: barna/elevene. Blir barna sett? Kan dette få følger for de planlagte aktivitetene vi skal gjennom? Hvordan påvirker det kvaliteten på kommunikasjonen mellom ung og voksen i praksis?

2) Er vikaren god nok?

Når man har kommet til konklusjonen om at det er behov for en vikar, er åpenbart neste spørsmål basert på kvalitet. Å finne dyktige ansatte tar tid – det vet vi! Timene man bruker på utlysning, intervjurunder, referansesjekk, politiattest, osv. er det vanskelig å sette en reell kostnad på i en ellers travel hverdag. Dessverre når det kommer til vikarer er det mange skoler og barnehager som står overfor problemstillingen om tilgjengeligheten på disse. Mange vikarer er studenter, har andre jobber i tillegg eller får faste stillinger andre steder enn i din virksomhet etter en periode uten arbeid. Da er ofte tiden man har brukt på kvalitetssikring og ansettelse i stor grad bortkastet. Å benytte seg av en ekstern leverandør kan derfor by på mange goder – der man sparer mye tid på kvalitetssikring og ikke trenger å bekymre seg for å måtte utbetale sykepenger i tilfelle vikaren skulle bli syk. Det er uansett viktig å ha fokus på kvalitet – så spør ditt bemanningsselskap hva de gjør for å sikre kvaliteten. Still spørsmål om ansettelsesprosessen, kurstilbud og kompetanseheving forøvrig.

3) Arbeidsforholdets profesjonalitet

Videre er det viktig å ta ansvar for den personen som går inn som vikar. Det er dessverre ikke slik at alle virksomhetsledere er klar over alle de reglene og rettighetene som midlertidige ansatte og vikarer har. Men hvorfor skal du bry deg om det? Jo, fordi alle oss arbeidsgivere har et samfunnsansvar for å sørge for gode og sunne arbeidsforhold. Heller er det vel ingen som ønsker ryktespredning om dårlige arbeidsvilkår eller søksmål om brudd på arbeidsmiljøloven i sin virksomhet? Så hvordan kan man sikre seg at vikaren man setter inn opplever profesjonalitet og er underlagt et rederlig arbeidsforhold? NHO Service har gjort dette enklere for deg som ønsker å leie inn arbeidskraft: kvalitetetsstempelet Revidert Arbeidsgiver (RA). Skal du leie inn vikar fra et bemanningsbyrå – sjekk om selskapet er Revidert Arbeidsgiver og dermed kvalitetssikret gjennom NHO. Pedagogisk VikarSentral AS er en dokumentert kvalitetsleverandør og har åpent man-fre fra kl. 06:00 til 23:00 og søndager fra kl. 16:00 til 23:00. Spør oss om våre kvalitetssikringsrutiner av vikarer og ta kontakt for et uforpliktende tilbud om innleie, pris, samarbeidsavtale eller annet. Vi ser frem til å høre fra deg!

Ta kontakt:

PVS Bergen
Tlf: 55 96 11 17
SMS: 930 27 661
e-post: bergen@pvs.no
man-fre: 06:00 – 23:00 (søn: 16:00 – 23:00)

PVS Kristiansand
Tlf: 38 13 44 55
SMS: 468 50 685
e-post: kristiansand@pvs.no
man-fre: 06:30 – 23:00 (søn: 16:00 – 23:00)

PVS Oslo
Tlf: 23 89 64 18
SMS: 920 71 340
e-post: oslo@pvs.no
man-fre: 06:30 – 22:30 (søn: 16:00 – 22:30)

PVS Stavanger
Tlf: 930 94 300
SMS: 922 23 950
e-post: stavanger@pvs.no
man-fre: 06:30 – 23:00 (søn: 16:00 – 23:00)

PVS Tromsø
Tlf: 77 65 50 60
SMS: 404 89 525
e-post: tromso@pvs.no
man-fre: 06:30 – 22:30 (søn: 16:00 – 22:30)

PVS Trondheim
Tlf: 73 18 50 35
SMS: 459 58 610
e-post: trondheim@pvs.no
man-fre: 07:00 – 22:30 (søn: 16:00 – 22:30)

Publisert i Aktuelt.