Tildeling av kr 30 000 fra PVS-fondet våren 2018

Denne våren har vi mottatt 89 søknader om midler fra PVS-fondet! Vi har lest oss gjennom mange gode initiativer og formål, og det blir stadig mer utfordrende å velge de mest verdige mottakerne av støtten - med så mange engasjerte ildsjeler langs vårt langstrakte land. Valget falt denne gang på to barnehager.

Nordre Ås barnehage får tildelt 15 000 kr til digitale verktøy
De ansatte i barnehagen har vært på kurs om bruk av digitale verktøy sammen med barn, men de mangler utstyr i det videre arbeidet. Med flere minoritetsspråklige barn, vil dette også bli en god og viktig ressurs i det pedagogiske språkarbeidet. I tillegg mener vi det er viktig å lære barna digital kompetanse og kritisk sans så tidlig som mulig, sett i lys av tiden vi lever i. Barnehagen ønsker med tiden også å involvere foreldre og lære dem om bruk av nettbrett med barn. Vi ønsker lykke til, og håper midlene kommer godt til nytte.

Akasia Landås menighetsbarnehage får tildelt 15 000 kr til klatrestativ
En engasjert og kreativ gjeng i Akasia Landås menighetsbarnehage mangler klatrestativ. Uteområdet bærer preg av slitasje og manglende utfordringer for små "apekatter". Fysisk aktivitet er essensielt for små barn, og avgjørende for motorisk utvikling. Vi håper midlene fra PVS-fondet kan bidra til å oppgradere lekeopplevelsen, og redde de små apekattene fra både hai, piraja og lava.

Kjenner du en gruppe barn og unge som kunne hatt nytte av litt ekstra tilskudd? Les mer om søknadskriterier, og søk elektronisk her.

Trykk her for å se hvem som fikk tildelt midler høsten 2017.

 

 

Fargerik barnetegning med teksten "Vi blir så glad for et klatrestativ"
Barnetegning med teksten "Kan vi få et klatrestativ fordi vi elsker å klatre"
Barnetegning med teksten "klatrestativ er gøy"
Publisert i Aktuelt, Fondet.