Revidert Personalhåndbok for utleide medarbeidere

I lys av nye endringer i Arbeidsmiljøloven, vil vi nå gjøre deg oppmerksom på at vi også har revidert og presisert deler av personalhåndboken. Følgende punkter er verdt å merke seg:

  • Arbeidsavtale
  • Permisjon med/uten lønn
  • Ferie
  • Sykepenger – egenmelding/sykemelding
  • Nye avdelinger og kontaktinformasjon

Vi anbefaler alle ansatte – både deg som er nyansatt og deg som har lang fartstid som PVS-vikar – å lese gjennom og gjøre deg godt kjent med personalhåndboken. Her finner du en god oversikt over rettigheter og plikter du har som ansatt i Pedagogisk VikarSentral.

Trykk her for å åpne personalhåndboken i sin helhet. Du finner den også inne på din PVS-profil i margen til høyre under «delte filer og dokumenter».

Publisert i Nyhetsbrev.