Resultatene fra Vikarundersøkelsen 2018 er klare!

Én gang i året - som regel i løpet av vårhalvåret - sender vi ut en anonym vikarundersøkelse til alle aktive vikarer i selskapet. Her er en oppsummering av årets resultater, med hele 983 respondenter. Vi ønsker å rette en stor takk til hver eneste ansatt som har svart på undersøkelsen. Dere bidrar med å gi oss innsikt og forståelse, og legger til rette for at vi kan bli en enda bedre arbeidsgiver i fremtiden.

80 % trives i PVS!

79,5 % opplyser om at de trives godt eller svært godt i PVS. Dette varmer oss langt inn i hjerteroten! Vi jobber så godt vi kan for at du som ansatt i PVS skal trives så godt som overhode mulig, og vi er veldig glade for å kunne se at det vi gjør fungerer for de aller aller fleste.

Årsaker til at man søkte jobb i vikarbyrå

Fleksibilitet: 78,5% sier det stemmer godt
Jobber/studerer ved siden av: 58,8% sier det stemmer godt
Bli kjent med potensielle arbeidsgivere: 45,8% sier det stemmer godt
Var bare ledig for en kortere periode: 13,8% sier det stemmer godt

De aller fleste sier de søkte jobb i vikarbyrå på grunn av fleksibiliteten - at man kan sette seg som tilgjengelig og jobbe når man kan og vil. Det henger også godt sammen med at nesten 60 % av respondentene viser til at de studerer eller jobber ved siden av det å være vikar i PVS. Dette er viktige tall som viser at Pedagogisk VikarSentral fremstår som et godt alternativ for mennesker som ikke er 100 % tilgjengelige. Nesten halvparten av vikarene søkte også jobb fordi de så det som en verdifull mulighet til å bli kjent med flere ulike potensielle arbeidsgivere.

Andelen vikarer som studerer/jobber ved siden av varierer noe mellom de ulike byene vi har PVS-kontorer i. I byer med svært mange PVS-vikarer, er det en større andel vikarer som jobber/studerer ved siden av. Mens i byer med færre PVS-vikarer, er vikarene i større grad tilgjengelige. Dette er logisk, men samtidig en viktig indikator på at vi streber etter å tilby mest mulig jobb relativt til hvor tilgjengelig den enkelte vikaren er. Samtidig skal det nevnes at 12 % av vikarene opplyser om at de er mindre fornøyde med arbeidsmengden, og ønsker enda flere oppdrag. På den andre siden igjen, er det 70,2 % som er fornøyd/meget fornøyd med arbeidsmengden i PVS.

Ønsker fast ansettelse

Til tross for at de fleste er tilfredse med arbeidsmengden, ønsker ca. halvparten av respondentene flere vikaroppdrag og/eller fast stilling i skole eller barnehage (55 % og 51 %).

Samtidig ser vi også en tendens til at det er en større andel av vikarene som har vært ansatt over en kortere periode, som ønsker fast stilling. Dette kan gi en indikasjon på at det er mange som slutter/begynner fast i andre jobber etter hvert, mens de fleste som har vært hos oss over flere år bevisst ønsker å jobbe som tilkallingsvikar, med den friheten og uforutsigbarheten det innebærer.

80%
Trivsel
70%
Arbeidsmengde

Dette kan vi bli bedre på

Vi scorer høyt på samtlige trivselsfaktorer: administrasjon, lønnsvilkår, IT-systemer, arbeidsmengde, arbeidstider/-vakter, informasjon i forkant av oppdrag, tilbud av relevante oppdrag, oppfølging etter oppdrag, og muligheter for karriereutvikling.

Men det er allikevel noen faktorer vi skulle ønske vi scoret enda bedre på, blant annet oppfølging etter oppdrag. Basert på denne undersøkelsen er oppfølging viktig for våre vikarer i valg av bemanningsbyrå. Men selv om hele 42,5 % er fornøyd/meget fornøyd med oppfølgingen, er det 28 % som mindre fornøyde med dette, så her har vi et forbedringspotensiale.

Vi har de siste par månedene lagt til rette for enda bedre systematisk oppfølging, særlig av nyansatte og ansatte i langtidsoppdrag. Samtidig, vil vi som alltid, oppfordre alle våre vikarer til å ta kontakt ved behov, enten det er noe du lurer på, om du har hatt en utfordrende dag, har ønsker eller tilbakemeldinger til oss, eller andre grunner.

87%
Administrasjon (service/tilgjengelighet)
28%
Oppfølging

Tekstsvar: “Hvilke tips og råd om å være PVS-vikar ville du gitt en nyansatt vikar i PVS?”

Vi fikk mange fine innspill da vi spurte vikarene hvilke tips og råd de vil gi videre til nyansatte vikarer i PVS. Her er et lite utdrag (OBS: sitatene er tilnærmet direkte gjengitt, så ta forbehold om eventuelle skrivefeil o.l.):

Smil, vær sosial. Møtt flere vikarer som omtrent ikke kommuniserer med de andre "voksne" på jobb. Vær litt nysgjerrig.
Første dag kan være krevende men jobben blir enklere jo mer man jobber.
Vær deg selv, og spør om du lurer på noe.
Møt presis, oppdater kalenderen og vær tilgjengelig når det står du er tilgjengelig. Ta telefonen!
Vær åpen og fleksibel, ikke fokuser for mye på egne prinsipper.
Vis engasjement og interesse.
Senk skuldrene. Det er lett å bli nervøs om man skal inn i en klasse for første gang med bare 5 minutters forberedelse. Om man senker skuldrene og tenker at her er det barn som er ute etter å bli sett, så skal dette gå bra.
Ikke bruk mobil i arbeidstiden.
Les personalhåndboken!
Husk at barn også må få leke alene.
Ha med innesko og tøy til både varmt og vått vær.
Ha alarm på hver morgen i tilfelle du blir ringt, og vær ærlig dersom du mistrives med noen oppdrag.
Vær frampå, vis at du vil gjøre en forskjell i barn og unges hverdag. Vis at du er en trygg person å stole på.
Les all info på pvs.no. Lag en oversikt over skolens timeplan til neste gang, lag mal for klasseliste med plassering.
Ikke sitt på rumpen hele dagen! Barna trenger deg mer enn de voksne.
Send sms el ring om du lurer på noe - de som svarer er veldig imøtekommende.
Finn ut hvor du trives og si det til dem (Bhg/skolen) - da spør de kanskje mer etter deg når de ringer PVS.
Sjekk ut Udirs kompetansemål.
Bruk god tid på assistentprøven, vær ærlig om kunnskap og erfaringer, pluss be om direkte tilbakemeldinger fra der du har jobbet.
Gjør en god jobb så får man masse oppdrag.

Vil vi gjerne også føye til et lite sitat fra en vikar, som ble nevnt til slutt i spørreundersøkelsen under "andre kommentarer og tilbakemeldinger":

"Mange er på vei til og ønsker en "fast stilling". Men jeg trives egentlig veldig godt som vikar. Det er en krevende jobb mens det står på men man slipper mange møter og kan virkelig ta helg i motsetning til de som sitter i helgene å planlegger, intense men korte arbeidsdager, utrolig lærerikt og spennende, men får virkelig prøvd hvordan man klarer uforutsette utfordringer, får sett andre læreres måter å håndtere situsjoner på. Og jeg kunne fortsatt listen! Så dere må gjerne også markedsføre dere og også satse på oss som ikke vil noe annet sted, men trives med jobben:)"

 

OBS! I løpet av høsten vil vi sende spørreundersøkelse til kundene våre. Trykk her for å lese oppsummering av Kundeundersøkelsen 2017.

Publisert i Aktuelt.

One Comment

  1. Pingback: Resultater fra Kundeundersøkelsen 2018 – PVS

Comments are closed.