Resultatene fra Kundeundersøkelsen 2017 er klare

Med en svarprosent på nesten 20 % har hele 156 respondenter avgitt sin dom om PVS. Dette er hovedpunktene:

92%

92 % er fornøyd/meget fornøyd med PVS sine tjenester!

Nesten alle som har svart på undersøkelsen har et godt totalinntrykk av PVS. 144 av 156 kunder oppgir at de er fornøyd eller meget fornøyd med tjenestene våre. Det er svært hyggelig lesing for oss i Pedagogisk VikarSentral!

3 av 4 har benyttet seg av PVS sine tjenester i mer enn ett år

Dette viser at vi har mange gode, trofaste kunder som har benyttet seg av våre tjenester  i mange år - noen helt siden vi startet opp i Bergen i 2004. Med det samme vi er inne på informasjon om utvalget, kan det også nevnes at hele 72 % av respondentene representerer barnehage, mens resterende representerer grunnskoler, videregående skoler, voksenopplæring og kurs.

Nesten 20 % hørte om PVS første gang gjennom anbefalinger fra andre

Majoriteten av de spurte ble kjent med PVS gjennom sentral innkjøpsavtale (41 %), mens bare 3,8 % ble kjent med PVS gjennom medieoppslag og annonser. Det var likevel en ganske stor prosentandel som hørte om PVS første gang gjennom en tredjeperson - nesten 20 %! PVS nyter tydeligvis godt av jungeltelegrafen og gode rykter. Vi setter stor pris på at så mange kunder snakker varmt om oss til andre som de ser kan ha behov for våre tjenester - enten det er innleie, rekruttering eller kurs.

Kun 16,7 % var klar over at PVS er godkjent som Revidert Arbeidsgiver

En revidert arbeidsgiver er en bemanningsbedrift som er medlem i NHO Service, og som har underlagt seg ekstern revisjon av sin profesjonalitet som arbeidsgiver. Revidert Arbeidsgiver dokumenterer bemanningsbedriftens profesjonalitet som arbeidsgiver. Revisjonen skjer hvert andre år, og du kan lese mer om kvalifikasjonskravene på NHO sine sider.

Over 60 % var IKKE klar over at PVS-vikaren har krav på lønn på røde dager

Lov om 1. og 17. mai gjelder også for innleide vikarer. Dersom disse dagene faller på en arbeidsdag vikaren ville vært i oppdrag hos deg, vil vikaren ha krav på lønn. Det samme gjelder øvrige fridager virksomheten holder stengt, dersom dette er praksis. Vær særlig oppmerksom på dette ved bestilling av langtidsoppdrag, og forlengelser av oppdrag - for reglene forteller oss at dersom vikaren ville vært på jobb denne dagen hos deg så har vedkommende krav på lønn.

Vikarkvalitet er det kundene våre setter aller høyest

Vi blir stolte og imponerte over at våre kunder ser ut til å prioritere kvalitet! På tvers av både landsdel og virksomhetstype (skole, barnehage, m.m.) ble vikarkvalitet rangert som nr. 1 - som den viktigste faktoren for valg av bemanningsleverandør - over bl.a. pris, kundeservice, åpningstider, leveringsgaranti, profesjonalitetet og mye annet som også er viktig. Det gjør det særlig hyggelig å få bekreftet at majoriteten av kundene på samtlige avdelinger mener PVS leverer vikarkvalitet. I Trondheim var hele 86,9 % av utvalget fornøyd eller meget fornøyd med vikarkvaliteten.

Det skal allikevel nevnes at kundeservice er det kundene her mener vi er aller sterkest på:

Et sektordiagram som viser kakestykker i gråblå nyanser, basert på resultater fra kundeundersøkelsen 2018: 62,2 % er meget fornøyd med kundeservice, mens 35,3 % er fornøyd. Kun 1,3 % er nøytrale og 1,3 % er meget misfornøyd (ingen er bare "misfornøyd").

97,5 % av utvalget er fornøyde/meget fornøyde med kundeservicen i PVS

Dette vil vi forbedre:

Pedagogisk VikarSentral opererer med en responstid på 5-10 min fra bestilling til vi kan bekrefte navn på vikaren som skal komme. Dette gjelder ved bestilling av oppdrag til samme dag. (Minuttene varierer noe på tvers av avdeling på grunnlag av ulike gjeldende rammeavtaler lokalt). Gjennomsnittlig på tvers av avdeling melder 20,45 % av dem som besvarte undersøkelsen at de må vente i 15 minutter eller mer. At ca. 80 % mener vi leverer innen første kvarteret synes vi er vel og bra, men ikke godt nok. Vi vil fortsette å strebe etter enda mer effektiv morgenbestilling, og siden undersøkelsen ble gjennomført har vi satt i gang ulike tiltak for å effektivisere bemanningsprosedyrene ytterligere. Blant annet mer dynamiske lister, bedre tekniske system med færre tastetrykk, organisering/bemanning av kontoret og metode for registrering av ansatte som fremviser politiattest - for å nevne noe. Vi håper både kunder og vikarer opplever at det er enkelt å ta kontakt med oss og gi oss konstruktive tilbakemeldinger. Sammen gjør vi skole og barnehage bedre - og vi tar barn og unge på alvor!

Kvinnelig barnehageansatt skyver på en pike på trehjulssykkel i solskinnsvær
Publisert i Aktuelt.