Nye nasjonale innstramminger

OBS: F.o.m. 05.11.2020 kom regjeringen med enda flere nasjonale tiltak, og en rekke lokale tiltak er også innført og oppdatert. Informasjonen her kan derfor være utdatert. Vi oppfordrer alle til å sjekke kommunens egne nettsider. Ikke glem det aller viktigste: Hold hendene rene – Hold deg hjemme hvis du er syk – Hold avstand og begrens antall personer du møter.

Så lenge pandemien fortsetter er det viktig at vi alle gjør vårt for å beskytte oss mot covid-19. Vi står nå overfor ytterligere innstramminger i hverdagen vår. Fra og med onsdag 28. oktober 2020 trer følgende nasjonale tiltak i kraft (kilde: regjeringen.no):

 • I private hjem, hager eller hytter bør man ikke ha mer enn 5 gjester i tillegg til husstandsmedlemmer. Dersom alle gjestene er fra samme husstand, kan man være flere. Det innebærer at to familier kan møtes selv om de har mange barn.
 • Begrensingen om at man ikke bør ha flere enn 5 gjester, gjelder ikke for barnehage- eller barneskolekohorter. Barn og unge som er i samme kohort i barnehagen eller på barneskolen, unntas fra avstandskravet på arrangementer.
 • Vi anbefaler at alle er sammen med færre personer i sosiale sammenhenger, i kortere tid og ikke med for mange forskjellige personer i løpet av en uke.
 • Private sammenkomster på offentlig sted eller i leide eller lånte lokaler skal ha en grense på maksimalt 50 deltakere.
 • Dagens adgang til å ha 600 personer til stede på utendørs arrangement begrenses til å gjelde arrangementer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.
 • Regjeringen foreslår å styrke kommunene når det gjelder kontroll med etterlevelsen av reglene for arrangementer, serveringssteder og arbeidstakere.

PVS tar helsen og felleskapet på alvor, og vi vil benytte anledningen til å minne om de tiltak vi har satt i verk her hos oss:

 • Alle våre ansatte må ukentlig fylle ut et egenerklæringsskjema knyttet mot Covid-19 og smittevern for å være aktuell for oppdrag.
 • Alle våre ansatte har gjennomført et digitalt smittevernkurs tilknyttet barnehage, barneskole og/eller ungdomsskole og videregående skole. Løpende må alle nyansatte også gjennomføre dette kurset før de går ut i jobb.
 • Vi oppfordrer alle til å følge myndighetenes råd og ikke ikke møte på jobb eller til intervju dersom man er syk, men holde seg hjemme.
 • Dersom vi ser lokalt behov for å det, forsøker vi å gjennomføre deler av rekrutteringsprosessen digitalt via video.
 • Vi gir en innføring og kort presentasjon av nasjonale og interne smittevernregler allerede i rekrutteringsprosessen av nye jobbsøkere og kandidater.
 • Alle våre ansatte blir bedt om å sette seg inn i myndighetenes veiledere og oppsøke lokale rutiner i enhetene de jobber ved.
 • Vi jobber tett med enhetene fremover for å kunne informere, forberede og lære opp våre ansatte i nasjonale, lokale og enhetenes retningslinjer for smittevern.
 • Vi forventer at kundene/enhetene gir våre utleide medarbeidere grundig opplæring i egne smitteverntiltak.
 • Internt søker vi lokale oppdrag og oppdrag hos færrest mulig enheter for våre ansatte. Dette for at det skal bli minst mulig reise og færrest mulig kontaktpunkt. Vi oppfordrer i så måte enhetene til å tenke langsiktig ved oppdragsbestilling.

Vi oppfordrer for øvrig alle ansatte i skole og barnehage om å sette seg inn i smitteveilederne til Utdanningsdirektoratet (linker under). Disse veilederne skal gi råd og støtte til skoler i drift under koronavirusutbruddet (covid-19) 2020.

Sammen vil vi skape en så god og trygg skole- og barnehagehverdag som mulig.

Ved ytterligere spørsmål vedrørende hvordan vi i PVS jobber for å redusere utbruddet, ta kontakt med hver enkelt avdeling direkte.


Publisert i Aktuelt og tagget , , .