Midler fra PVS-fondet høsten 2018 går til elever i praktisk arbeidslivsfag

To ganger i året tildeler PVS 30.000 kroner til gode formål som fremmer læring og gode opplevelser for barn og unge.

Høsten 2018 mottok vi 83 søknader. Blant mange fine tiltak og idéer, gikk midlene denne gang til Frogner skole og kultursenter i Sørum kommune.

Lærer i arbeidslivsfag, Silje Stensåsen Grøndahl, uttrykte et ønske om å la elevene bygge en utebod, blant annet for å fremme mestringsfølelse og stolthet. Prosjektet skal lære elevene å knytte de teoretiske fagene tettere opp til praksis. Gjennom å bygge opp noe fra ingenting, til et ferdig prosjekt som vil bli stående i mange år, vil elevene lære mye om både matematikk, naturfag og arbeidsliv, og ikke minst få en skikkelig selvtillits-boost og mestringsfølelse.

Boden som skal bygges vil videre bli brukt av friluftsgruppa, til oppbevaring av utstyr og verktøy til skolehagen. Alle skolens 955 elever har mulighet til å ta del i skolehagen og/eller friluftslivsfaget. I snitt vil 40-60 barn benytte boden ukentlig.

PVS håper broen som bygges mellom praksis og teori, kan bidra til å skape arbeidsglede, skoleglede og bevisstgjøring av egne, personlige kvaliteter. Vi ønsker lykke til med prosjektet!

 

 

Faktaboks

  • PVS-fondet driftes av Pedagogisk VikarSentral AS. 
  • To ganger i året tildeles 30.000 til formål som skal gagne barn og unge. 
  • Formålet er å gi barn som trenger det lille ekstra, en enda bedre hverdag! 
  • Du kan lese mer om vilkår og hvordan å søke, her.
  • Søknadsfrist er 1. juni og 1. desember, hvert år.
Treplanker
spade i jord
Publisert i Aktuelt, Fondet og tagget .