Resultater fra medarbeiderundersøkelsen for utleide medarbeidere 2019

Hver vår/forsommer gjennomfører vi en anonym spørreundersøkelse blant våre utleide medarbeidere. Med en svarprosent på 31 % har hele 1106 respondenter avgitt sin dom om PVS som arbeidsgiver. Dette er hovedpunktene:

Medarbeiderne trives godt

Vi er svært stolte over å lære at hele 79,5 % melder at de trives godt eller svært godt i PVS. Dette er ganske nøyaktig det samme resultatet som i 2018. En litt større andel av lærervikarene i PVS melder at de trives «svært godt» fremfor bare «godt» i år versus i fjor. Det er positivt!

Her er en oversikt over prosentandelen som er fornøyd med adm/service/tilgjengelighet, lønnsvilkår, IT-systemer, arbeidsmengde og informasjon/forberedelse i forkant av oppdrag, og oppfølging etter oppdrag.

Inntrykk og trivsel: Prosentandel fornøyd/svært fornøyd med ulike områder

86%
Adm, service, tilgjen.
67%
Lønnsvilkår
80%
IT-systemer
77%
Arbeids- mengde
63%
Info/forb.
42%
Oppfølging

PVS scorer, som tidligere år, meget bra på administrasjon, service og tilgjengelighet. Samtlige i PVS-administrasjonen har utdanning og/eller erfaring med barnehage og/eller skole, men visste du at mange også har vært PVS-vikar tidligere? Dette kan ha stor betydning for disse resultatene, da de har god kjennskap til de utfordringene de ansatte står overfor i hverdagen. Tilgjengelighet vises forøvrig også igjen i våre åpningstider: man-fre 06:00 til 23:00 og søn 16:00-23:00.

Når det gjelder lønnsvilkår, er det nesten 70 % som melder at de er fornøyde. Alle ansatte i PVS får lønn etter tariff. Jf. Vikarbyrådirektivet og likebehandlingsprinsippet har man rett på tilsvarende lønn og goder som man ville fått om man hadde vært ansatt direkte i tilsvarende stilling på arbeidsplassen. Det kan derfor tenkes at de 13 % som oppgir at de ikke er fornøyde (20 % oppgir at de er nøytrale), ikke er fornøyde med lønnen i skole/barnehage generelt.

Vi jobber kontinuerlig med å gjøre hverdagen for våre kunder og ansatte enklere, og mye av dette gjøres gjennom satsing på IT-systemer. Mye har skjedd de siste årene, men vi har fremdeles en vei å gå. Særlig når det kommer til bruk av arbeidskalenderen og registrering av timer.

Med hensyn til arbeidsmengde, er det bare 9,1 % som er misfornøyde, hele 76,9 % er fornøyde, mens 14 % er nøytrale. Vi antar at de 9 prosentene som er misfornøyde, ønsker å jobbe mer enn de jobber i dag. Vi skulle så klart ønske at 0 % var misfornøyde med arbeidsmengden, men samtidig opererer vi med å dekke midlertidige behov i skoler og barnehager der rektorer og barnehagestyrer ikke alltid vet hvor stort behovet for vikarer er fra dag til dag. Den fleksibiliteten man får som tilkallingsvikar, kan på den andre siden vises igjen i uforutsigbarhet. Det er likevel rimelig å anta at de aller fleste får jobbe mye mer i PVS enn om de hadde vært direkte ansatt som tilkallingsvikar hos én enkelt skole/barnehage, da det i PVS er mange flere oppdrag totalt sett fordelt på flere arbeidsplasser.

Informasjon og forberedelser i forkant av oppdrag er det 63% som er fornøyde med. 14 % er misfornøyde her, og størstedelen av disse jobber som lærervikarer i grunnskolen. I åpent tekstsvar på slutten av undersøkelsen er det mange som utdyper dette med manglende undervisningsopplegg og informasjon om klassen, osv. Det er ikke alltid like enkelt for rektor og inspektør å vite hvor man skal sette inn vikaren når det brenner, og ikke alltid de selv har oversikt over eventuelt undervisningsopplegg. Her kan så klart vi i administrasjonen i PVS også jobbe enda mer for å få så mye informasjon fra kunden som mulig, så vi kan videreformidle til vikaren. Det er klart at en informert og forberedt vikar er en tryggere vikar, som igjen er en god vikar. Dette kan vi bli enda flinkere til å formidle til våre kunder, så kanskje vi får litt mer informasjon å videresende våre ansatte.

Det er særlig én faktor vi bør bli enda bedre på, og det er oppfølging av medarbeidere. 42,2 % fornøyde, 30,1 % nøytrale og 26,7 % misfornøyd, viser at dette er det området våre medarbeidere mener vi har mest å gå på. Her er det relativt store lokale forskjeller, både i forhold til hvor fornøyd man er med oppfølging, men også hvor mye mer oppfølging man faktisk ønsker. Våre ansatte setter tydelig pris på tilbakemeldinger, og her kan vi klart bli enda flinkere til å hente inn informasjon og erfaringer fra kunder og oppdragsgivere, og dele videre med den ansatte.

Høy turnover og ønsker om fleksibilitet

Godt over halvparten av respondentene oppgir at de har jobbet i PVS i under ett år, der flertallet av i disse igjen oppgir å ha jobbet i PVS under 6 måneder. Dette er veldig likt fjorårets resultater. Den høye turnoveren kan være en antydning på mye, men det er tydelig at mange bruker Pedagogisk VikarSentral som en mellomstasjon og/eller springbrett videre. Svært mange blir kjent med potensielle arbeidsgivere gjennom oppdrag i PVS, og det er alltid kjekt å få telefon fra en kunde eller medarbeider som har funnet sin match, og starter jobb direkte på arbeidsplassen.

Videre er det 45 % som oppgir at de er studenter, mens 46 % oppgir at de har annen jobb i tillegg til stilling i PVS, selv om dette varierer en del fra avdeling til avdeling. Med så mange deltidsarbeidende og studenter totalt sett, er det kanskje ikke så rart at det er enda litt flere i år som oppgir fleksibilitet som en av de viktigste årsakene til at man valgte å jobbe i vikarbyrå: fra 78 % i fjor til 81 % i år.

Opplæring

Tilnærmet alle kandidater som søker jobb i PVS og blir innkalt til intervju, gjennomgår et gruppeintervju. I tillegg til å fungere som en seleksjons- og kvalitetssikringsprosess, er det også en viktig arena for grunnleggende opplæring i arbeid som tilkallingsvikar i skole og barnehage. Vi har derfor spurt respondentene hvorvidt informasjonen og diskusjonene i gruppeintervjuet har vært nyttig i arbeidet som vikar, noe over halvparten mente det var. Rundt 18 % fant ikke nytte i dette, men flere av disse var lærervikarer med noe spredt kompetanse, erfaring og type oppdrag de har vært i. Det samme kan vi si om assistentprøven. Alle som blir tilbudt jobb i PVS må gjennom et nettkurs før tiltredelse. Assistenter har ett ytterligere kurs de også må gjennom ila oppstartsperioden, som er mer spesifikt rettet mot arbeid i barnehage.

Kjennskap til kvalitetsstempel

Det har vært en utvikling i medarbeidernes kjennskap til at PVS er sertifisert som Revidert Arbeidsgiver. Jevnlig blir selskapet underlagt ekstern revisjon av NHO Service og Handel, som dokumenterer vår ryddighet som arbeidsgiver, og at vikarene får det de har krav på. I fjor var det 30 % som var klar over dette, mens i år var det ca. 40 %. Vi håper enda flere får kjennskap til dette til neste gang, da vi anser det som svært viktig at ansatte skal kjenne seg trygge på at man får det man har krav på.

40%
Kjennskap til RA

Vi vil benytte anledningen til å takke alle medarbeidere som har bidratt i denne undersøkelsen. Neste mulighet til å delta blir våren 2020, men vi oppfordrer alle ansatte til å ta fortløpende kontakt med sitt avdelingskontor, ved behov. I løpet av november 2019 sendes den årlige kundeundersøkelsen ut. I mellomtiden ønskes alle en riktig god og begivenhetsrik høst 2019!


Publisert i Aktuelt og tagget , , .