Våre tjenester

PVS er en enkel og effektiv vikartjeneste for skoler og barnehager. Vi fokuserer på å skaffe kompetent arbeidskraft med relevant utdanning og erfaring til kunder som har behov for vikarer ved kortere eller lengre sykdomsfravær. Vårt mål er å finne riktig vikar til oppdraget, og forsøker alltid å møte de ulike kundenes individuelle behov.

PVS tilbyr en meget enkel og effektiv tjeneste. Ved å benytte seg av PVS slipper man som arbeidsgiver unødvendig stress som bemanningsproblematikk ellers kan medføre. I tillegg til å være tidsbesparende trenger man ikke å tenke på ekstrautgifter som arbeidsgiveransvar medfører, og vi har ingen skjulte kostnader!

PVS tilbyr

  • Assistenter i barnehage
  • Førskolelærere i barnehage
  • Assistent i skole og SFO
  • Lærere - faglært og ufaglært
  • Leksehjelp
  • Kompetansehevende kurs