rekruttering

Enkel rekruttering av nye ansatte, uten økonomiske overraskelser og garanti for den ansattes kvalitet.

De ansattes resurser er en av de viktigste forutsetninger for å ha en velfungerende arbeidsplass. Det går derfor store ressurser i form av tid og penger på å finne den rette ansatte for bedriften. Fordelen med å bruke PVS sin rekrutteringstjeneste er at du får en fast pris på oppgaven, og er garantert de beste kandidatene.

PVS har og kvalitetsgaranti på kandidaten som ansettes. Det vil si at om det innen tre måneder blir konstatert at kandidaten likevel ikke passer til stillingen, vil hele prosessen gjentas uten merkostnad for kunden.

To ulike framgangsmåter ved rekruttering:

Ordinær rekruttering

Denne type rekruttering har seks faser:

  1. Behovsanalyse
  2. Kandidatsøk
  3. Intervju
  4. Utvelgelse
  5. Ansettelse
  6. Oppfølging
Fleksi rekruttering

Hvis det i løpet av leietiden oppstår et behov for ansettelse og dette er ønsket av så vel vikaren som fra kunde, må oppdragsgiver betale for utkjøp etter PVS sin prissetting for dette.

For nærmere informasjon om pris og vilkår – ta kontakt med ditt nærmeste lokale PVS kontor.