Kommuneoppgjøret: brudd i forhandlingene mellom KS og Unio

Partene i kommuneoppgjøret hadde frist til midnatt 30. april for å bli enige i årets mellomoppgjør. Det ble oppnådd enighet mellom KS, og LO kommune og YS kommune, mens Unio og Akademikerne kommune avviste det siste tilbudet fra KS.

Unio og Utdanningsforbundet opplyser at tilbudet fra KS for stillinger med 3- og 4-årig høgskoleutdanning, blant annet sykepleiere og barnehagelærere, er i tråd med Unios krav det de har arbeidet for. Men selv om tilbudet var godt for noen av Unios grupper, mener Unio at det er for dårlig for lærere med lang utdanning (utdanningsforbundet.no, 08.05.2019).

Oppgjøret for Unio og Akademikerne kommune går nå til mekling, med meklingsfrist 23. mai kl. 24. Dersom enighet ikke oppnås, kan de som er omfattet bli tatt ut i streik.

I dag, 8. mai kl 08, møttes arbeidsgiver og tillitsvalgt i PVS, for å drøfte saken. Dersom det blir streik, vil Pedagogisk VikarSentral AS (PVS) ta i bruk nødvendige tiltak for å begrense skadeomfanget av en tiltenkt streik. Pedagogisk VikarSentral vil fortløpende informere om partene kommer til enighet. Så snart PVS får oversikt over konfliktens utvikling, vil det bli gitt nærmere beskjed, og den enkelte arbeidstaker som eventuelt vil bli permittert, får individuell underretning.

Kilder
KS, pressemelding 01.05.2019 «Kommuneoppgjøret: Enighet med LO og YS, brudd med Unio og Akademikerne»: https://www.ks.no/pressemeldinger/tariffresultat2019/

KS.no 08.05.2019 [02.05.2019] «Lærerne er ikke tapere i KS’ resultat»: https://www.ks.no/fagomrader/lonn-og-tariff/tariff-2019/larerne-er-ikke-tapere-i-ks-resultat/

Unio.no 08.05.2019 [02.05.2019] » Spørsmål og svar om kommuneoppgjøret»: https://www.unio.no/2019/05/03/ti-svar-pa-sporsmal-om-lonnsoppgjoret/

Utdanningsforbundet.no 08.05.2019 [06.05.2019] «Spørsmål og svar om kommuneoppgjøret»:
https://www.utdanningsforbundet.no/nyheter/2019/sporsmal-og-svar-om-kommuneoppgjoret/

Publisert i Aktuelt og tagget , , , , , .