Eterni Gruppen er kåret til Norges Best Managed Companies av Deloitte og NHH

Pedagogisk VikarSentral er en del av Eterni Gruppen, og vi har nylig blitt kåret til Norges Best Managed Companies av Deloitte, i samarbeid med Norges Handels Høyskole (NHH).

Prisen er et kvalitetsstempel som deles ut til private selskaper basert på kriterier som strategisk fokus, operasjonell struktur, selskapskultur og økonomisk utvikling. Best Managed Companies ble etablert i Canada i 1993 og har siden blitt introdusert i over 20 andre land.

Å motta denne prisen er for alle oss i Eterni Gruppen en bekreftelse på at vi er på riktig vei for å oppnå vår visjon om å skape muligheter i et trygt miljø for våre kunder og ansatte.

Saken omtalt på eternigroup.com

Publisert i Aktuelt og tagget .