Bli bøssebærer!

Pedagogisk VikarSentral AS støtter TV-aksjonen i år også!

I år går innsamlingen til Kirkens Bymisjon, under slagordet "Mindre alene sammen". Kirkens Bymisjon jobber for å skape et varmere og mer inkluderende samfunn gjennom ulike aktiviteter som arbeidstrening, leksehjelp, fritidsaktiviteter, språkopplæring, matstasjoner, en varm seng å sove i, og mye annet. Med fokus på fellesskap og samhold, jobber de for at dem som faller utenfor skal få mulighet til å bli med og delta i samfunnet igjen.

Som foregående år, vil vi oppfordre alle våre ansatte til å engasjere seg og stille som bøssebærere.

For hver PVS-vikar som går med bøsser søndag 21. oktober, vil PVS gi 100 kroner. Vi håper så mange som mulig hiver seg på.

Det eneste du som ansatt trenger å gjøre for å delta, er å melde deg som bøssebærer her, og ta et bilde av deg selv. Legg bildet ut på Facebook eller Instagram med #pedagogiskvikarsentral og/eller @pvsnorge når du er ute med bøssen din denne søndagen. Du kan også velge å heller sende inn bilde av deg selv på e-post til din avdeling så vi kan skape publisitet for denne viktige saken direkte gjennom våre kanaler.

Lykke til! Vi ser frem til å se ditt blide ansikt på tokt for en god sak søndag 21. oktober.

Vennlig hilsen alle oss i Pedagogisk VikarSentral AS

PS: På Blimed.no kan du finne inspirasjon til enda flere måter å engasjere deg på. Her finner du bl.a. gratis undervisningsopplegg for skole og barnehage.

Bilde av barn og en mor som går med bøsser for TV-aksjonen

 

PVS tar barn og unge på alvor!

Visste du at vi i tillegg deler ut kr 30 000 to ganger i året
til formål som fremmer gode opplevelser for barn?

Les mer om PVS-fondet her.

 

Publisert i Aktuelt.