Barnehagedagen 2020

10. mars arrangeres Barnehagedagen 2020. Utdanningsforbundet står bak markeringen av barnehagedagen i samarbeid med Fagforbundet og Foreldreutvalget for barnehager (FUB).

Dagen markeres i år for å synliggjøre hva tilhørighet betyr for kvaliteten i barnehagen.

Årets slagord er «ulike sammen».

En av barnehagens viktigste oppgaver er å arbeide for at alle barn opplever å ha tilhørighet og være inkludert i barnehagefellesskapet. Det skal være “rom og plass” til alle barn uansett funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn. Dette må også gjenspeiles i de ansatte, derfor ønsker vi i PVS å vise mangfoldet blant våre utleide medarbeidere.

La oss være ulike sammen <3

Musikk: Jef – Pancakes
Regi og klipp: Anita
Bidragsytere: Inger Helen, Asdis, Rebekka, Nina og fantastiske utleide medarbeidere i PVS

Les mer om Barnehagedagen her:
Utdanningsforbundet
Fagforbundet
Foreldreutvalget for barnehager (FUB)


Publisert i Aktuelt og tagget , , , , , .